I slutet av mars enades industrin om det så kallade märket. Därmed kunde de allra flesta – men inte alla – av landets anställda ställa in sig på att lönerna skulle öka med 7,4 procent på två år. 

Som enda kollektivavtalsslutande fack valde Transport att ställa sig utanför. ”Märket kan vara ett golv för oss, men inget tak”, formulerade förbundet sin inställning.

Nu har Transport precis tecknat nytt avtal för flygtankningen. Överenskommelsen ger löneökningar upp till 11,1 procent fördelat på två år. 

Löneökningar upp till 11 procent

– Det handlar om att vi har en hel del folk som har jobbat länge med flygtankningar. Vi har ju tariffer inom Transport och då kan det slå så att de får lite mer i löneökningar, säger Petri Perälä, ombudsman på förbundets avdelning 46 som ansvarar för flyget. 

Att löneökningarna fördelas efter tariffer innebär att vissa får mer och andra mindre.

Majoriteten av de anställda på avtalsområdet får enligt Transport löneökningar runt 10 procent på två år.

”Pengar, pengar, pengar”

Flygtankningsavtalet är ett av arbetsmarknadens minsta och omfattar bara runt 100 personer.

Men även i det stora Transportavtalet fick en majoritet av medlemmarna löneökningar mellan 7,9–9,1 procent på två år, enligt Transport.

– När vi fick ett uppdrag från våra medlemmar så var beställningen pengar, pengar, pengar. Nu har vi ordnat det – och lite till, sade Transports ordförande Tommy Wreeth då.

Arbetsgivarna pratade i stället om ”ett samlat avtalsvärde på 7,4 procent över två år” – alltså precis i linje med märket – och menade att Transport överdrev sina framgångar vid förhandlingsbordet genom att lyfta fram tariffgrupperna som fick mest. 

Så blir Transports avtal

Nio av de totalt 27 kollektivavtal som Transport ska förhandla under 2023 är i hamn. Så här har det gått hittills: 

Transportavtalet
Förbundets absolut största avtal som omfattar 55 000 anställda. En stor majoritet av medlemmarna fick löneökningar på 7,9–9,1 procent under två år, enligt Transport. 

Taxitelefonistavtalet  
Omfattar ungefär 400 anställda. En majoritet av dessa får 8,22 procent i löneökning under två år. 

Miljöarbetaravtalet
Gäller omkring 5 600 anställda. En stor majoritet av dessa får löneökningar på upp till 8,58 procent. 

Depåavtalet
Skiljer sig från Transports övriga avtal eftersom en kombination av tariffer och individuell lönesättning tillämpas. Avtalt berör runt 200 anställda inom oljeindustri. Majoriteten av dessa får löneförhöjningar på 8,6 över två år vid lika fördelning av den lokala lönepotten. 

Flygplatsavtalet
Lönerna höjs med 7,4 procent på två år. 

Vatten och miljöavtalet
Lönerna höjs med 7,4 procent på två år. 

Bensin- och garageavtalet
Runt 4 400 anställda på bensinstationer, biluthyrningar och parkeringsgarage får löneökningar upp till 7,9 procent fördelat på två år.  

Hamn- och stuveriavtalet
Omkring 3 000 hamnarbetare får löneökningar med 7,83 procent på två år.

Källa: Transport