Målarnas strejk är den första att bryta ut i denna avtalsrörelse.

390 målare har lagt ned penslarna på 22 arbetsplatser och i fem fall är det hela företag och samtliga deras arbetsplatser som berörs. Dessutom har varslet utökats under fredagen, läs om vilka platser som berörs på Målarnas Facktidning.

En av arbetsplatserna som är uttagen i strejk är Larsson Örnmarks måleriarbete på Rosenbad.

Måleriföretagen: Hjälper inte

Måleriföretagen har, enligt sig själva, under hela förhandlingsprocessen varit tillmötesgående och konstruktiva för att undvika strejk. De beklagar fackets beslut att gå ut i strejk i en tid av ekonomisk oro.

”Vi konstaterar att det inte kommer hjälpa måleribranschen att fortsätta utvecklas i rätt riktning” skriver Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen, på organisationens hemsida, rapporterar Målarnas Facktidning.

Målarna tycker inte att medlarnas bud var balanserat och saknar för dem viktiga yrkanden. Framförallt finns ingen lösning på fackets viktigaste fråga i den här avtalsrörelsen: Vad är en målare?

Lärlingsutbildningen i fara

Frågan handlar om vilken kompetens som ska krävas för att anställas som målare enligt kollektivavtalet. Som det står har fungerat bra ändå tills det uppstod tvister när parterna började tolka texten olika.

Facket förlorade i Arbetsdomstolen. Till avtalsförhandlingarna kom båda parter med krav gällande yrkeskompetensen. 

Facket vill att kompetenskravet antingen ska styrkas med lärlingsbetyg eller godkända arbetsprover. Arbetsgivarna vill att varje enskilt företag  på egen hand utan några avtalsregleringar ska avgöra vilka som är målare, utan några krav på kvalifikationer.

– Det innebär i praktiken att hela utbildningsavtalet och lärlingssystemet sätts ur spel, sade fackets avtalssekreterare Peter Sjöstrand vid ett tidigare tillfälle.

Stort stöd bland medlemmarna

Facket känner ett enormt stöd men även tryck från sina medlemmar som kräver ordning och reda i branschen.

”Det får vara nog med att yrkeskunniga målare får åka ut och göra om efter glada amatörer som kallar sig målare.” skriver Målarnas förhandlingsdelegation som var enig i beslutet att förkasta medlarnas bud.

Artikeln är tidigare publicerad i Målarnas Facktidning som tillsammans med Arbetet och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.