Mer ofrivillig deltid, lägre lön, fler visstidsanställningar och mer arbete utanför kontorstid.

Kvinnor i arbetaryrken har sämre arbetsförhållanden än övriga grupper på många punkter.

Det visar LO:s årliga jämställdhetsbarometer. Men allt är inte nattsvart.

– Vi kan se att det skett både förbättringar och försämringar över tid. En förbättring är att fler kvinnor har fasta heltidsanställningar. En försämring är att klass och könsskillnader i arbetsmiljö ökar, säger Ulrika Lorentzi, utredare på LO och en av rapportförfattarna.

Majoritet har inte fast heltidsanställning

I rapporten konstateras att en majoritet av kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid eller har en tidsbegränsad anställning. 

Bara 48 procent har en fast heltidstjänst. Bland kvinnor i tjänstemannayrken gäller det för 71 procent. 

Män ligger bättre till när det gäller trygga anställningsvillkor.

Allra högst andel fasta anställningar på heltid har män i tjänstemannayrken, 85 procent. Bland män i arbetaryrken är andelen 74 procent. 

Kan inte ta kort paus

En annan fråga där skillnaden mellan kvinnor i arbetaryrke och män i tjänstemannayrke är stor handlar om möjligheten att ta korta pauser lite när som helst under dagen.

Endast 17 procent av arbetarkvinnorna har den möjligheten mot 45 procent av tjänstemännen. Närmare var tredje arbetarkvinna, 31 procent, svarade att de inte alls hade möjlighet att ta en kortare paus.

– Den andelen har ökat kraftigt sedan 90-talet. Det kan finnas många orsaker, men vi tror att den ökade produktionstakten och den slimmade, alltmer minskande bemanningen är huvudorsaken, sade Ulrika Lorentzi när hon presenterade rapporten vid ett seminarium.

Jämställdhetsbarometern

Sedan 2014 ger LO ut rapporten Sveriges jämställdhetsbarometer. Där tittar man på jämställdhet ur ett klassperspektiv utifrån ett antal parametrar som lön, anställningsform, villkor, arbetstid och så vidare.