Variation är bra

Inga rörelser eller arbetsställningar är bra i längden och kroppen mår bra av variation. Försök att växla mellan olika arbetsuppgifter, arbetsställningar och tempo i arbetet för att minska risken för belastningsskador. Det är extra viktigt vid tungt, enformigt och upprepat arbete. 

Undvik tunga lyft

Tunga lyft innebär stor skaderisk. Du ska normalt inte lyfta mer än 25 kilo manuellt, men kan lyfta enstaka tunga bördor om du lyfter rätt. Arbetsmiljöverket rekommenderar dock att du inte lyfter saker som väger mer än 15 kilo i det dagliga arbetet. 

Lyft på rätt sätt

Använd lyfthjälpmedel om du kan! Om det inte finns är det viktigt att lyfta nära kroppen, och inte sträcka sig efter saker. Böj knäna både när du lyfter upp och sätter ner bördan. Lyft rakt upp och vrid inte kroppen samtidigt som du lyfter. 

Rätt redskap

Ha arbetsredskap som passar dig oavsett om det handlar om motorsågar eller kontorsstolar. Handverktyg ska ha rätt storlek och inte vara för tunga. En skruvdragare eller scanner som passar din kollega behöver inte vara rätt för dig. Arbetsgivare ska före­bygga arbetsskador och i det ligger också att se till att du får de verktyg och hjälpmedel du behöver. 

Sitt rätt

Ha en bra stol som du kan ställa in. Dina fötter ska få bra stöd mot golvet. Armarna bör vara i en rät vinkel (90 grader) och kunna vila mot bordsytan och eventuella armstöd. Håll inte huvudet längre fram än axlarna. En bildskärm ska stå så att du kan hålla huvudet rakt när du tittar på den och datormusen bör finnas framför dig, inom din axelbredd.  

Ta pauser och rör dig

Oavsett arbete är det viktigt att ta paus med jämna mellanrum. Lägg ifrån dig det du har i händerna och rör lite på dig. Kanske kan ni köra en kort pausgympa eller stretch tillsammans på arbetsplatsen. Eller sätt dig ner och vila, om du jobbar mycket fysiskt. 

Tänk efter före

Arbetsgivaren ska undersöka vilka belastningar ni utsätts för och göra en riskanalys. Hälsofarliga belastningar ska åtgärdas till exempel genom att bättre utrustning och tekniska hjälpmedel köps in, eller att arbetet organiseras så att det blir större variation i arbetsställningarna och tid till återhämtning. Berätta genast för din chef och ditt skyddsombud om du ser risker som kan leda till belastningsskador, eller om du får fysiska besvär av ditt jobb. 

Ta hjälp!

Företagshälso­vården har ofta ergonomer som kan komma till arbetsplatsen och se hur ni kan arbeta före­byggande på just ditt jobb. Både Arbetsmiljöverket och Prevent har information och checklistor för ergonomi och belastning i olika typer av arbete. 

Risker att se upp med

• Manuella lyft och skjutande eller dragande av bördor.

Arbete där ryggen eller nacken är böjd eller vriden.

Arbete med armarna över axelhöjd, under knähöjd, eller där armarna saknar tillräckligt stöd.

Arbetsställningar som kräver att du står på knä, sitter på huk eller ligger ner.

Upprepat arbete med händerna där det krävs kraft, vridningar eller böjningar. 

Enformigt arbete där samma rörelser upprepas.

Tidspress.

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.