UPPDATERAD 21/6. Förhandlingarna mellan Transport och Almega Säkerhetsföretagen, om ett nytt kollektivavtal för runt 20 000 anställda i bevaknings- och säkerhetsbranschen, har strandat. Nu varslar fackförbundet om blockad och strejk.  

Ingångslönerna i branschen är ”skamliga” och löneutvecklingen nästintill obefintlig, anser Transport.

– För att få fler till yrket och som också stannar måste vi höja ingångslönen och premiera erfarenhet och kompetens. Men det säger Almega blankt nej till, säger förbundsordföranden Tommy Wreeth i ett pressmeddelande.

Transport kräver också bättre förutsägbarhet i schemaläggningen, för att underlätta livspusslet i en bransch där arbete på kvällar och nätter är vanligt. 

Längre kö i säkerhetskontrollen? 

Om ingen överenskommelse nås skulle det första varslet om blockad ha trätt i kraft den 28 juni, men under onsdagen den 21 juni sköt Transport fram det till den 3 juli klockan 00.00.

Man gjorde det på inrådan från medlarna.

Blockaden i det första varslet gäller mot nyanställning, inhyrning, mertid och övertid för de runt 200 företag som omfattas av bevaknings- och säkerhetsavtalet.   

Den 3 juli klockan 03.00 utbryter strejk bland flygplatskontrollanter på Bromma och Landvetter.

Onsdag den 5 juli utökas strejken till Arlanda flygplats och den 7 juli lägger skyddsvakter på Ringhals kärnkraftverk ned arbetet. Totalt omfattas 400 anställda.

”Transport vill ha mer än alla andra”

Som enda kollektivavtalsslutande fack har Transport valt att ställa sig utanför ”märket”, alltså uppgörelsen om samordnade löneökningar på hela arbetsmarknaden, som ska uppgå till 7,4 procent på två år. 

Det är bakgrunden till varslet i bevakningsbranschen, menar arbetsgivarsidan.

– Vad det handlar om är att Transport vill ha mer än alla andra på svensk arbetsmarknad. Detta är både oansvarigt och beklagligt. Vår förhoppning är att vi nu under medling kan nå en överenskommelse innan konflikten bryter ut, säger Adam Dobbertin, förhandlingschef på Almega Säkerhetsföretagen, i ett pressmeddelande.