I dag, onsdag, skulle städerskan ha vittnat i Nacka tingsrätt mot bolaget som hade i uppdrag att städa Magdalena Anderssons hus vintern 2021.

Men förhandlingarna har i sista stund skjutits upp till i mitten av juni. 

Det stämda bolaget har begärt mer tid efter att städerskans ombud kompletterat sin bevisning.

Fackförbundet SAC driver städerskans fall. De kräver att bolaget ska betala henne drygt 80 000 kronor i lön och semesterersättning, samt 45 000 kronor i skadestånd.

Avslag på asylansökan

Kvinnan arbetade i Sverige utan rätt att vistas eller jobba här, efter att ha fått avslag på en asylansökan.

När hon skulle städa Magdalena Anderssons hus i december 2021 råkade hon och hennes kollega utlösa larmet, vilket ledde till att hon togs i förvar för utvisning till hemlandet Nicaragua.

Nu har hon rest tillbaka till Sverige för rättegången.

Enligt henne och hennes ombud jobbade hon hösten 2021 direkt för städföretaget som städade statsmininisterns hus. Företagets företrädare visste att hon var här olagligt.

Hyrdes in av bemanningsbolag

Företaget uppger i stället att hon hyrdes in via ett bemanningsföretag och att det inte fanns anledning att tro att hon var här illegalt.

Lönekravet som SAC nu driver bygger på en tio år gammal, men mycket sällan nyttjad, lag om papperslösas rätt till ersättning för arbete som gjorts när de vistats illegalt i Sverige.

Kvinnans juridiska ombud, John Nordmark på SAC, tror att målet med stor sannolikhet går vidare från tingsrätten till nästa instans – Arbetsdomstolen. Han väntar sig att båda sidor överklagar om de förlorar.

En dom i Arbetsdomstolen skulle ge nya svar på hur den sparsamt använda lagen kan tillämpas.