– Det spelar ingen roll om du är född i Borås eller Burundi. Man måste vara beredd att flytta från södra Sverige till norra Sverige om det krävs för att få ett jobb, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

När Arbetet nyligen granskade de geografiska skillnaderna i arbetslöshet och lediga jobb i Sverige framkom stora skillander.

I småländska Lessebo går det drygt 13 arbetssökande på varje utannonserat jobb. I norrbottniska Pajala är det tvärtom brist på arbetslösa jämfört med lediga jobb. Där finns det i stället 2,5 jobb per arbetssökande.

När Johan Pehrson i en DN-intervju pratade om detta framstod det som att regeringen ville ställa hårdare krav på utrikes födda att flytta dit jobben finns än på inrikes födda.

”Alla ska vara beredda att flytta”

Men det slår alltså arbetsmarknadsministern ifrån sig.

– Jag har sagt till DN att alla ska kunna vara beredda att flytta på sig.

Men i intervjun låter det som att det ska vara hårdare krav på utrikes födda?
– Det får du prata med DN om, säger Johan Pehrson.

Hårdare krav

Det finns redan i dag krav på att flytta för att få jobb efter en tid i arbetslöshet.

Men Arbetsförmedlingen har fått kritik för att man inte följer upp de kraven i tillräcklig utsträckning.

Vill du se hårdare krav på att flytta eller handlar det mer om hur dagens regler efterlevs?
– Vi tittar på hårdare krav också. Men framför allt gäller det att det följs upp och efterlevs. Arbetsförmedlingen har fått ett uppdrag att återkomma med vilka förändringar som kan behövas för att tydliggöra detta, säger Johan Pehrson.

I uppdraget till Arbetsförmedlingen ingår just att öka den geografiska rörligheten bland de arbetssökande. Och att bättre följa upp att de faktiskt gör det.

– Det finns ingen mänsklig rättighet att inte behöva flytta dit jobben finns om man är vuxen och frisk. Oavsett var du kommer ifrån, oavsett vilket kön du har. Det är den tydliga arbetslinjemoralen som vi nu försöker stärka genom uppdraget till Arbetsförmedlingen, säger Johan Pehrson.