Seko och Almega Tågföretagen har i flera månaders tid förhandlat om ett nytt kollektivavtal för runt 10 000 anställda på spårtrafikområdet. 

Bara dagar innan det befintliga avtalet löper ut kommer nu beskedet om att förhandlingarna strandat. 

Seko lägger skulden på arbetsgivarsidan. 

”Tyvärr har Seko mött en motpart som inte på allvar har velat diskutera och hitta lösningar i de stora och viktiga frågorna för att behålla de anställda i branschen”, skriver facket i ett pressmeddelande och fortsätter: 

”Utvecklingen i spårtrafikbranschen går åt helt fel håll. De senaste åren har man tappat respekten för förbundets medlemmar och bygger nu hela verksamheten på möjligheten att ständigt ändra i scheman med kort varsel.”

I nuläget ser det inte ut som att parterna kommer att mötas igen innan avtalet går ut. 

”Vi har inga träffar inplanerade”, skriver Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson i ett sms.   

Vad händer nu, kommer ni att varsla om strejk? 
”Vi tittar på olika alternativ”, skriver Pettersson.