Anklagelserna om sexuella trakasserier blev för mycket. Efter att ha överlevt ett extrainkallat krismöte och offentligt bett om ursäkt valde FH-ordföranden Lizette Risgaard under helgen att avgå.

”Kampen för en mer rättvis arbetsmarknad – särskilt för de som inte ropar högst eller har tillgång till mikrofonerna på TV – har alltid varit det viktigaste för mig”, skriver hon i ett Facebookinlägg.

”Men nu kan jag konstatera att de uppgifter som sprids från flera håll står i vägen för den kampen.”

Risgaard kallar beslutet att avgå för ”ett av de svåraste i mitt liv”.

Danmarks mäktigaste facktopp

Som ordförande för centralorganisationen FH var Risgaard med god marginal Danmarks mäktigaste facktopp.

Anklagelserna som blev hennes fall fördes fram i tidningar som Berlinske och Ekstra Bladet. Åtta yngre män i fackrörelsen vittnade anonymt om ovälkommen fysisk kontakt, bland annat alltför närgångna kramar och klappar på rumpan.

”Jag har oreserverat bett om ursäkt till alla som upplevde att deras personliga gränser överskreds. Det står jag fast vid”, skriver Risgaard.

Risgaard: ”Politiska motiv”

Men samtidigt antyder hon att allt inte gått rätt till. Utan att gå in på detaljer skriver Risgaard att hon är ”oerhört besviken” på att personer inom fackrörelsen spridit oriktiga uppgifter.

”Och så en stilla påminnelse om att alla nyanser eller politiska motiv inte kommer fram när sådana här saker tröskas genom mediekvarnen. Det tycker jag särskilt att journalister och medier borde tänka på.”

Innan Risgaard kastade in handduken hade FH beslutat om en extern utredning av anklagelserna. Flera fackliga ungdomsförbund hade också krävt hennes avgång.

Fagbevægelsens Hovedorganisation 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) är med 1,3 miljoner medlemmar Danmarks överlägset största fackliga organisation. 

Bildades 2018 då LO och FTF, motsvarande danska TCO, gick samman. 

Lizette Risgaard hade lett LO sedan 2015 och blev vid sammanslagningen FH:s första ordförande.