På onsdagen gick Danmarks regering till EU-domstolen med krav på att EU:s nya direktiv om minimilöner ogiltigförklaras.

Man är rädd att direktivet ska underminera den danska kollektivavtalsmodellen, som liknar Sveriges.

Även i Sverige har motståndet mot direktivet enat såväl riksdagspartier som fack och arbetsgivare. Men än så länge har regeringen här inte agerat för en ogiltighetstalan.

Arbetsmarknadens parter har krävt att regeringen ska intervenera i Danmarks talan i domstolen, alltså kliva in på danskarnas sida i fallet.

Skiftande besked från S och SD

På torsdagsmorgonen gick Sverigedemokraterna ut på twitter med att de nu ”övertygat regeringen om att hjälpa Danmark att ogiltigförklara direktivet i EU-domstolen”.

– Jag bedömer att det är klart, det förhandlades fram i går. Vi är väldigt glada att regeringen har ändrat ståndpunkt i detta, säger partiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Persson, till Arbetet.

Beskedet från biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) är dock inte lika tydligt.

I en skriftlig kommentar till Arbetet säger hon att man har tagit del av den danska inlagan och gjort en första analys.

– Vår preliminära bedömning är att Sverige bör kunna ansluta sig till Danmarks talan. Det ligger i Sveriges intresse som medlemsland att mycket tydligt försvara den svenska modellen, fortsätter hon.

Hon uppger att riksdagens partier kommer informeras så snart den slutliga analysen är färdig.

S-krav på snabbare agerande

Samtidigt menar Socialdemokraterna att det inte behövs mer analys för att ansluta sig till Danmarks talan. Medan Sverigedemokraterna uppger att de nu har förhandlat fram att regeringen ska stå bakom Danmark kritiserar Socialdemokraterna såväl regeringen som Sverigedemokraterna för att inte ha agerat tydligare.

På arbetsmarknadsutskottets möte på torsdagsförmiddagen kommer utskottets vice ordförande Teresa Carvalho (S) ta upp krav på överläggningar mellan riksdagen och utskottet i frågan.

Det meddelade hon och partisekreteraren Tobias Baudin på en pressträff innan mötet.

Utifrån den danska ogiltighetstalan, med eller utan svensk medverkan, väntar nu en domstolsprövning som kan ta flera år. Men i nuläget gäller beslutet om direktivet och alla medlemsländer ska ha infört reglerna därifrån senast i november 2024.

Det finns i direktivet undantag för länder med kollektivavtalsmodeller, men både i Sverige och Danmark finns stor oro för att man ändå ska påverkas i förlängningen och att makt över lönesättningen flyttas till Bryssel.