SLUTREPLIK. Samhalls vision är att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden.

Här gör också Skoopis medlemsföretag samt ett antal andra företag väldigt viktiga insatser. Men vi behöver vara fler.

Därför är det välkommet att Skoopi lyfter vikten av att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få en chans till anpassade och utvecklande arbetsuppgifter. 

Samhalls viktigaste uppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga men som har väldigt svårt att få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

Samhall inte rätt insats

Enligt vårt uppdrag från staten är det först när alla andra arbetsmarknadsinsatser är uttömda som Arbetsförmedlingen ska göra bedömningen om en person bör få ett jobb på Samhall eller ej.

Det innebär att Samhall oftast inte är rätt insats för en person som bedöms kunna jobba på ett arbetsintegrerat socialt företag.

Precis som Skoopi skriver får Samhall varje år en ersättning, så kallad merkostnadsersättning, av staten därför att vi – till följd av vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag – har högre kostnader än andra bolag.

De högre kostnaderna till följd av individanpassningar gäller också för sociala företag. Men utöver det har Samhalls anställda också en extra trygghet i sin anställning då vi bland annat inte säger upp medarbetare vid arbetsbrist.

Det ingår också i vårt uppdrag att finnas i hela landet och att vi har en bredd i affärsverksamheten. Allt detta är bra men det innebär högre kostnader för bolaget.

Rätt och rimligt

Det är vanskligt att rakt av jämföra Samhalls ersättning med andra stöd då dessa riktar sig mot olika målgrupper och syftar till att kompensera för olika behov.

Samhalls ersättning från staten är ett av många olika arbetsmarknadspolitiska stöd. Den är något högre än de lönebidrag som andra arbetsgivare, till exempel sociala företag, kan få.

Men det finns också en mängd kompletterande ekonomiska stöd som andra arbetsgivare kan ta del av, exempelvis bidrag till hjälpmedel, personligt biträde och utvecklingsbidrag.

Det är stöd som Samhall, enligt en statlig förordning, inte kan ta del av. Givet vår merkostnadsersättning är det rätt och rimligt. 

200 000 har fått jobb genom Samhall

Genom åren har 200 000 personer fått jobb inom, och genom, Samhall. Sociala företag gör ett stort jobb för att få en mer inkluderande arbetsmarknad och det är bra att Skoopi är en stark och tydlig röst för detta.

Ska vi lyckas måste dock ännu fler företag och arbetsgivare göra sitt för att anställa personer med funktionsnedsättningar.  Det finns ekonomiska stöd som företag kan ta del av i det arbetet.

Vi hoppas att fler företag får kännedom om dessa stöd och använder dem.

Tillsammans kommer vi långt och vi är övertygade om att ett samhälle där alla får synas, bidra och ta plats också är ett rikare samhälle.