Fack och arbetsgivare inom industriavtalet fick igår en hemställan, ett första avtalsförslag, från sina medlare, de opartiska ordförandena (Opo).

Opos förslag var ett tvåårigt avtal som totalt var värt 6,5 procent. Det första året var värdet 3,7 procent och det andra 2,8 procent. Det var inte tillräckligt för facken inom industrin som samstämmigt sa nej till hemställan.

– Det här är alldeles för lågt för att vi ska kunna acceptera ett avtal på två år, säger Marie Nilsson, ordförande för IF Metall.

Hon tillägger att IF Metall dessutom gärna skulle vilja att det andra avtalsåret blir uppsägningsbart om facket ska gå med på ett tvåårigt avtal.

Höjning av lägstalönerna

Opos förslag innehöll också en höjning av avtalens lägsta löner med 1 300 kronor, där facken krävt 1 600 kronor. Även det är för låg, enligt Marie Nilsson.

Och låglönesatsningen för övriga lågavlönade, som också är en del av LO:s gemensamma krav, fanns inte med alls. Fackets krav på avsättningar till deltidspension var inte heller uppfyllt.

– Om vi ska kunna tack ja till en slutgiltig hemställan från Opo måste de här delarna finnas med.

Arbetsgivarna säger ja

Arbetsgivarna säger däremot ja, men betonar att det inte var ett helt lätt beslut.

– Givet de mycket osäkra omvärldsförutsättningarna kan det konstateras att hemställans löneökningstakt är hög, säger Teknikföretagens förhandlingschef, Tomas Undin i en kommentar.

Han tycker också de föreslagna höjningarna av lägsta lönerna är på en hög nivå, vilket även Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf påpekar.

– Låglönesatsningen – även om vi noterar att den tydligt räknas in i avtalsvärdet – höjer trösklarna in på arbetsmarknaden och det är problematiskt när vi har en arbetslöshet på drygt åtta procent, säger han i en kommentar. 

En vecka kvar

Opo får nu fortsätta sitt arbete med att försöka ena parterna. En vecka återstår innan avtalen inom industriavtalet ska vara klara. De löper ut den 31 mars.

– Vi hoppas att det går. Vår ambition är verkligen att få till ett avtal i tid. Samtidigt får man konstatera att det är ett väldigt svårt läge, säger Marie Nilsson.

Den 31 mars löper också en rad andra avtal ut på den svenska arbetsmarknaden. Där väntar fack och arbetsgivare nu in resultatet från industrin innan de kan förhandla sina avtal i mål, eftersom löneökningar för industrin är vägledande för alla branscher.