Trots ett osäkert omvärldsläge, med stigande inflation, krig i Ukraina och en lågkonjunktur på ingång vill Opo att det nya industriavtalet ska gälla i tre år.

Men varken fack eller arbetsgivare är intresserade av att teckna ett så långt avtal.

Facken säger nej

Facken inom industrin säger tvärt nej till ett treårigt avtal. 

I första hand vill de se ett ettårigt avtal, men kan sträcka sig till två år om det blir möjligt att säga upp avtalet det andra året. 

– Läget är för osäkert för ett treårigt avtal. Men oavsett avtalets längd måste det innehålla rätt löneökningar, avsättningar till deltidspension och extra åt de som tjänar minst, skriver IF Metalls ordförande, Marie Nilsson, på Twitter. 

Lönekampen – spelet om avtalsrörelsen

Löner & Avtal

Arbetsgivarna säger nej

Även arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen är skeptisk till ett så långt avtal.

– De just nu pågående, genomgripande, omvärldshändelserna gör utvecklingen utomordentligt svårbedömd, och det dämpar naturligtvis möjligheterna att landa i ett långt avtal, säger Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin i ett pressmeddelande.