Det är körigt i Stockholms pendeltågstrafik. 350 tågvärdar ska, enligt beslut fattat av Stockholmspolitikerna, avvecklas. När denna utfasning, som ska pågå från mars till september, nu verkställts följer ett inte helt oväntat kaos i pendeltågstrafiken.

Facket och anställda inom pendeltågstrafiken skriker sig hesa utan någon vidare framgång. Lokförarnas huvudskyddsombud har nu försökt lägga in ett så kallat skyddsstopp i hopp om att stoppa nedrustningen. Fackförbunden Seko och ST är mycket kritiska.

Effektiviseringar har slagit hårt mot kollektivtrafiken och då den är subventionerad har den varit föremål för politisk konflikt mellan höger- och vänsterpartier. S i Stockholm lovade i samband med valet 2022 att ta itu med problemet. När de nu tagit över stadshuset ihop med Centerpartiet och Miljöpartiet blev lösningen en snabbutredning.

Slutsatsen: Tågvärdarna är överflödiga och kan plockas bort. 

Skyller på MTR

Trafikregionrådsposten tillföll Miljöpartiets Anton Fendert. Han står fast vid att lagt kort ligger; de beslut som fattats ska genomföras. Med hänvisning till att det funnits gott om tid att ställa om (”första beslutet fattades för två år sedan”) avfärdar han kritiken.

Trafikregionrådet verkar dock missa poängen. De anställda vill inte ställa om, det är omställningen man motsätter sig. Det är just slutsatsen om att avveckla tågvärdarna som funktion som är huvudproblemet. Att ställa om är inte ett alternativ.

I stället lägger Fendert ansvaret på MTR, det bolag som SL upphandlat pendeltågstrafiken med. Det är, enligt honom upp till MTR att “säkerställa att alla deras lokförare känner sig trygga”. MTR skyller i sin tur på nationell lokförarbrist och på att lokförarna i ren desperation sjukskrivit sig i protest. (Strejka går ju inte när ett kollektivavtal finns på plats…)

Löfte om bemanning blev utredning

Trafikregionrådet lovar att tågvärdar ska ersättas med trygghetsvärdar. Dessa trygghetsvärdars uppdrag kommer att vara mer flexibelt än tågvärdarnas. Denna flexibilitet är givetvis ekonomiskt effektivare men det nya styrets snabbutredning har tagits fram utan dialog med facken.

Fendert menar att sådana samtal hade kunnat äventyra oberoendet. Man har alltså medvetet hållit dem borta.

Det är en intressant tolkning av medbestämmandelagen, mbl, som finns till för att garantera att löntagare får rätt information i tid och för att garantera just medbestämmande.

Kanske kan just konsultuppdrag bli ett kryphål i en lag skriven långt innan dessa var undantag snarare än regel men någon ”god sed” är det inte tal om.

Arg skara förd bakom ljuset

Förtroendet för Socialdemokraterna har i och med detta fått sig en ordentlig törn. Den fackliga valrörelse som drevs med löftet om att stoppa avvecklingen och som genererade både röster och engagemang är som bortglömd.

Kvar står en arg skara med en känsla av att ha blivit förda bakom ljuset. Ett löfte om lyhördhet blev en utredning. Snopet, minst sagt.

Oavsett vem som har rätt blir resultatet ensamarbete, minskad beredskap och därmed otryggare trafik och just nu även glesare avgångar för Storstockholms befolkning. 

I stundande avtalsrörelse kan Stockholms styre räkna med krav om regleringar av ensamarbete i kollektivavtalen. Denna motpart är med all sannolikhet redo att gå ut i strejk för det.

Förtroendet för S skadat

I ett sista försök att häva beslutet lyfte Vänsterpartiet frågan igen under gårdagens nämndsammanträde. Det S-ledda styret valde att ihop med borgerligheten låta nedmonteringen fortgå. Med tanke på den lokförarflykt branschen drabbats av kan vi dock räkna med att vi inte sett eller hört det sista kring tågvärdarnas framtid.

Beredskap kostar pengar och betydligt enklare att kosta på sig i opposition. För den som styr ligger nedskärningar, eller effektiviseringar som de oftast kallas, närmare till hands. Skyddsombuden kommer inte att ge sig och nästa anhalt är Arbetsmiljöverket.

Detta beslut kommer dock att stå det rödgröna styret i Stockholm dyrt och Socialdemokraterna äventyrar sina goda relationer med och trovärdighet hos svensk fackföreningsrörelse.

För ett arbetareparti är fallhöjden svindlande hög. När de nu valt att gå på den inslagna borgerliga vägen kan slaget om den tillgängliga och gröna transporten vara förlorat för gott. Och tågpersonalens röster kan S kyssa farväl.

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.