För tre år sedan krävde SD-ledaren Jimmie Åkesson att Sveriges skolor skulle stängas omedelbart på grund av pandemin. I juni samma år kunde Ebba Busch berätta att Sverige ”med berått mod tillåtit en stor smittspridning”.

Sverige gjordes en hel del fel under pandemin, men det var i alla fall försök till saklighet som låg bakom pandemiåtgärderna.

Den sakligheten förknippas främst med en man – förre statsepidemiologen Anders Tegnell. 

Det är en imponerande insats.

När läget krävde det utförde Tegnell sin uppgift med säkerhet och integritet.

Kritiken var stenhård hela tiden och från alla håll. När resultaten nu sammanställs visar det sig att Sveriges överdödlighet under pandemin var lägst i EU.

Kan bli riddare

Dessbättre finns sedan den 1 februari i år ett lämpligt sätt att uppmärksamma epidemiologen. Detta datum återuppväcktes ordensväsendet i Sverige.

Det är nu åter möjligt för svenska medborgare att bli riddare och kommendörer av Vasa-, Svärds- och Nordstjärneordnarna.

Dessa ordnar instiftades på 1700-talet efter utländsk förebild och med inspiration från medeltidens riddarordnar. Sedan 1952 har kvinnor kunnat utses.

Ordnarna har fem grader. Med utnämningen kommer ett ordenstecken i form av ett emaljerat kors i ett sidenband med ordens färg. Med de högsta graderna kommer också en kraschan (av franska crachat, ”spottloska”), en metallstjärna att sätta på kläderna. Till ordnarna hör även ett antal medaljer. Hur ordensinsignierna ser ut framgår här.

Anders Tegnell bör bli den förste kommendören av Nordstjärneorden efter återuppväckandet.

Orden har ett svart band och har traditionellt delats ut till ämbetsmän.

Ska prisas efter förtjänst

Oppositionen hånade regeringens besked om ordensväsendet när det presenterades i höstas. Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet har stått bakom belöningsreformen sedan initiativet i riksdagen 2018.

Av riksdagspartierna ärt det bara Vänsterpartiet som inte velat ha en återstart.

Ordensväsendet lades i träda 1975 därför att det hade spårat ur. Mekaniskt pryddes rikets höga herrar med grannlåt, utan större hänsyn till verklig förtjänst. Legitimiteten var borta.

Ska det gå bättre nu behöver den första omgången mottagare vara rätt personer. 

Utöver Tegnell har jag några fler förslag: 

Greta Thunberg

Greta Thunberg har haft ett enormt genomslag med sitt budskap om att världens ledare bör lyssna till klimatforskningen.

Hon bör utses till kommendör av Vasaorden, som delats ut för insatser inom bland annat hantverk, undervisning och de fria konsterna. Ordensbanden är lämpligt nog grönt. 

Visselblåsaren Stine Christophersen

Allt gick inte bra i pandemin. Äldreomsorgen gjorde det inte.

Visselblåsaren och vårdbiträdet Stine Christophersen larmade i Expressen om stora brister i omsorgen på privata Sabbatsbergsbyn där hon jobbade. Hon trakasserades av cheferna, men fick rätt – vd:n tvingades be om ursäkt. Insatsen bör belönas med Vasamedaljen i guld. 

Tankesmedjan Balans och Expo

Andra som gjort sig förtjänta att bli riddare och kommendörer är sjuksköterskan och debattören Nalin Pekgul, tidningen Expos vd Daniel Poohl, forskaren och läraren Christer Mattsson som har gjort stora insatser för att sprida kunskap om Förintelsen och skoldebattörerna Linnea Lindquist, Åsa Plesner och Marcus Larsson som trots begränsade resurser har fört samtalet om marknadsskolan en bra bit framåt.

Ska belönas av samhället 

Vi behöver sätt att belöna dem som göra goda insatser för samhället.

Ortodoxa marxister ser i staten bara ett verktyg i den styrande klassens hand. Enligt radikala nyliberaler är statens enda legitima uppgift att skydda individernas rätt till liv och egendom.

Alla andra har i större eller mindre omfattning en idé om att staten kan och ska bidra till det allmänna bästa. Det är så ett statligt belönings­system ska förstås – ett sätt att uppmärksamma värdefulla insatser för det gemensamma.

Allmänheten inbjuds nu att nominera mottagare. Ett folkligt ordensväsende är möjligt. 

Att sätta Nordstjärneordens kraschan på Tegnells bröst är första steget.