När region Stockholm började privatisera sin ambulansverksamhet presenterades inga kalkyler över hur många dödsfall privatiseringen skulle orsaka.

Ändå är det en mycket adekvat fråga.

I en studie som först presenterades i Stockholm 2020 och strax före jul 2022 också publicerades i Quarterly journal of Economics i Oxford visar nationalekonomerna Björn Tyrefors och Daniel Knutsson att Stockholms privata ambulansverksamheter visserligen svarar tillräckligt snabbt på anrop.

Men de övriga följderna med privatiseringen var, för att uttrycka vad det verkligen handlar om, dödande.

Hundratals dör i ambulansen

Hela 420 människoliv per år kostar nämligen privatiseringen av ambulansverksamheten i Stockholm.

Av dessa infaller 130 dödsfall snabbt, inom 30 dagar efter upphämtandet, och räknat på en treårseffekt dör alltså hela 420 fler patienter per år genom att ambulanserna har privatiserats.

Tyvärr är dessa hundratals onödiga dödsfall helt logiska ur ett ekonomiskt vinstmotiv.

Förklaringen är nämligen enligt studien att ”privata företag minskar kostnaderna på bekostnad av ambulanspersonalens kvalitet.”

Övertiden är mer omfattande, arbetsdagen längre och, någonting som är ytterst allvarligt, kompetensutvecklingen är mer eftersatt. 

De privata företagen har dessutom en större personalomsättning och en mer oerfaren personal.

Underbemannade HVB-hem

Det är ingen slump. Allt detta ökar nämligen företagsägarnas vinster.

I det perspektivet betyder inte fler döda särskilt mycket.

Och hur är det egentligen med övriga privatiseringar inom vård och omsorg?

I ett nytt inlägg påminner LO-ekonomen Niklas Blomqvist om det orimliga följderna av den fruktansvärda dödsolyckan i ett HVB-hem för en tid sedan.

I HVB-hemmets kraftigt underbemannade verksamhet hade en personal ansvar för åtta barn med särskilda behov och för att hålla en dörr öppen som ständigt stängdes av barnen.

Dörren var stängd, slog rätten fast, i mindre än en minut, ett barn rymde och påträffades sedan död sedan han drunknat i ett närliggande vattendrag.

Friades och gick med vinst

Ägarna, som i marknadsliberal anda och för att maximera vinsten hade skurit ned personalen till ett minimum friades.

Personalen fälldes.

Ägarna hade året före dragit in 60 miljoner kronor på sin verksamhet av våra skattepengar så pengar till rätt bemanning fanns naturligtvis.

Men att öka vinsten gick före rätt bemanning, vilket är helt logiskt i ett vinstsyftande marknadsperspektiv.

Men är det verkligen så våra skatter ska användas?

Det kanske mest frapperande är ju att det är politiska beslut och våra egna skattepengar som ligger bakom detta och andra återkommande fall av privatisering – vanvård och död.

Även de mest inbitna marknadsliberalerna (vilket torde vara Centerpartiets partistyrelse) borde någon gång få nog av marknadsexperimenten dödliga följder.

Tio procent högre dödlighet

Eller betyder dödsfallen ingenting? Ska företagens vinster få fortsätta gå före människors liv?

Det finns också en amerikansk studie på över 18 000 äldreboenden som har kartlagt privatiseringens följder. 1700 av äldreboendena privatiserades under de tolv år forskarna studerade.

Rapportförfattarnas akademiska slutsats är hemsk. Men den bör läsas av varje kommun- eller regionpolitiker som trånar efter att få privatisera vår gemensamma välfärd:

”Våra uppskattningar visar att privat investment-ägande ökar den kortsiktiga dödligheten för patienterna inom omsorgen med 10 %, vilket innebär att 20150 liv gick förlorade på grund av privat investment-ägande under vår tolvåriga studieperiod.

Detta åtföljdes av andra uppmätta försämringar i patienternas välbefinnande, som sämre rörlighet, medan skattebetalarnas utgifter per patient ökade med 11 %. Vi observerar operativa förändringar som en förklaring för dessa effekter, som nedskärningar i vårdpersonalen och en förändring i hur man följer standarder.”

Även här anges alltså försämrade arbetsvillkor som en förklaring till det ökade antalet dödsfall.

Inom ekonomin är det här inte alls konstigt. Ett vinstsyftande privat företag verkar alltid för att maximera sina vinster.

I valet mellan lägre vinster och högre dödlighet väljer en vinstsyftande privat verksamhet alltid högre dödlighet.

För våra politiker borde en sådan cynism vara otänkbar.

Tyvärr är den inte det.