I slutet av förra veckan beslutade regeringen att lägga ner en utredning om hur karensavdraget skulle kunna göras mer jämlikt. I stället skulle en ny utredning tillsättas inom Socialdepartementet. 

Den nya utredningen skulle förutom att titta på nuvarande karensavdraget också ”analysera behovet av en självrisk vid pågående sjukskrivning”, uppgav regeringen.

Det hade kunnat leda till ytterligare en karens förutom karensavdraget i början av sjukperioden. 

Hård kritik från SD

Men efter hård kritik, även från samarbetspartiet Sverigedemokraterna, som gick till val på slopad karens i kontaktnära yrken, backar nu regeringen. 

Ingen ytterligare karens ska utredas och möjligheten till slopad karens inom vård, skola och omsorg bli en fråga för den nya utredningen, uppger TT. 

Beskedet välkomnas från facklig håll. 

– Ett välkommet steg i rätt riktning. Men det krävs mer. Karensen är en orättvis straffavgift som måste avskaffas i sin helhet, skriver Kommunals ordförande Malin Ragnegård på Twitter.