Utredningen om karensavdragets framtid tillsattes förra våren. Den skulle bland annat svara på hur avdraget på lönen den första sjukdagen slår olika på grund av kön och yrke och komma med förslag på förändringar.

Nu stoppas dock utredningen av den nya regeringen, vilket tidningen Alltinget var först att rapportera om. På dagens regeringssammanträde väntas beslutet fattas formellt.

Samtidigt tillsätts en ny intern utredning på Socialdepartementet om avdragets framtid.

Enligt regeringen ska den nya utredningen ”analysera konsekvenserna av nuvarande karensavdrag samt analysera behovet av en självrisk vid en pågående sjukskrivning för att motverka omotiverat hög sjukfrånvaro.”

Förändring ska vara befogad

Förändringar av karensavdraget kan föreslås ”om det anses befogat”.

– Det är angeläget att se över karensavdraget men uppdraget bör förändras och förtydligas samt knytas närmare Regeringskansliet arbete. Därför har vi valt att bredda utredningen och i stället utreda frågan inom Regeringskansliet i en intern utredning och arbetet startar omgående, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i en skriftlig kommentar till Arbetet.

Hon anser att ”karensavdraget fyller en viktig funktion som självrisk för att motverka omotiverat hög korttidssjukfrånvaro.”

– Vi vill se bredare på frågan, reformen med ett karensavdrag istället för karensdag är förhållandevis ny. Vi är intresserade att förstå hur den förändringen fått genomslag och fungerat, fortsätter Anna Tenje.

Utredningens resultat ska presenteras senast den 15 december 2023.

Starka fackliga reaktioner

Från fackligt håll har reaktionerna varit kraftiga under förmiddagen, efter beskedet om den nedlagda utredningen, men innan beskedet om regeringens nya utredning presenterats.

– SD lovade i valrörelsen att karensavdraget skulle avskaffas, åtminstone för de inom kontaktnära yrken, men nu verkar de ha lagt sig för regeringspartierna. Detta är ett tydligt svek mot de arbetarväljare som la sin röst på dem, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande innan beskedet om den nya utredningen presenterades.