”Så här kan vi inte ha det”, skrev IF Metall-ordföranden Marie Nilsson på sociala medier efter Arbetets publicering tidigare i veckan.

Granskningen visar att ungefär 220 människor dog i arbetsplatsolyckor eller våld på jobbet mellan 2017 och 2021. I endast 16 av de fallen har arbetsgivarna fått någon påföljd för arbetsmiljöbrott.

IF Metall driver sedan tidigare krav på mer resurser till arbetet med att utreda arbetsmiljöbrott.

Hur reagerar du på siffrorna Arbetet tagit fram?
– Det är alldeles förfärligt. Det är en fråga som vi har drivit länge, men som det verkar vara svårt att få någon förbättring i. När man ser sammanställningen över tid pekar det bara ännu mer på att det här är en jätteviktig fråga att få mer resurser till, säger Marie Nilsson.

Du tror inte att nio av tio dödsfall är olyckor där det faktiskt inte går att ställa någon till svars för arbetsmiljöbrott?
– Jag tycker inte att det låter rimligt, utan är högst tveksam till att alla de här andra fallen skulle vara olyckor som inte gått att förutse eller förebygga.

”Saker hinner falla i glömska”

Marie Nilsson hänvisar till arbetsrättsexperten Tommy Iseskog som säger i Arbetets granskning att det blir svårare att döma någon när utredningar drar ut på tiden. Granskningen visar också att utredningarna ofta tar längre tid än de 18 månader som polis, åklagare och Arbetsmiljöverket har som gemensam målsättning.

– Att det tar så lång tid borde också ha påverkan på vad man får för utfall. Ju längre tiden går, desto mer faller naturligtvis saker i glömska, säger Marie Nilsson.

Tommy Iseskog säger också just detta, att vittnen hinner glömma och förtränga.

”Ska lyfta frågan med ministrar”

Vad är det viktigaste med att det blir rättsprocesser och någon ställs till svars i domstol?
– Att det blir uppmärksamhet kring sådana här fall så att det inte händer igen. Sedan är det förstås en viktig upprättelse för anhöriga som finns kvar med sorgen, säger Marie Nilsson.

IF Metall drev i valrörelsen en rad krav på området. Utöver mer resurser till utredningar av arbetsmiljöbrott vill man att det ska finnas fler åklagare specialiserade på arbetsmiljöbrott.

Förbundet har också begärt bättre förutsättningar för skyddsombuden, för att förebygga olyckor.

Marie Nilsson säger att man nu fortsätter att driva kraven och att hon kommer lyfta frågorna i framtida möten med arbetsmarknads- och biträdande arbetsmarknadsministern.