Dagens datum gör att många är extra försiktiga. Att fredagen den 13 förknippas med otur sägs ha med Jesus korsfästelse att göra.

Den skedde på en fredag och vid den sista måltiden var 13 personer närvarande, Jesus och de 12 lärjungarna.

Men om man tittar på statistiken över arbetsplatsolyckor är just fredagar den minst olycksdrabbade av vardagarna.

Tisdagar farligaste dagen

Sett över de senaste fem åren är det i stället tisdagar som, med knapp marginal, är den dag då flest olyckor sker på jobbet.

Den veckodagen har drygt 41 000 arbetsplatsolyckor skett, jämfört med drygt 31 000 på fredagar.

Den farligaste månaden är februari, tätt följd av januari så det kan ändå vara på sin plats att vara försiktig på jobbet i dag.

Söndagar i juli är minst olycksdrabbade

Av förklarliga skäl är söndagar den minst olycksdrabbade veckodagen och juli den månad då arbetsplatsolyckorna är minst till antal.

Med det sagt, var försiktig på jobbet varje dag året runt.

Antal olyckor per veckodag 2017-2022

Antal olyckor per månad 2017-2022