Arbetet har tidigare rapporterat att det var en natt i juni 2021 som den femåriga pojken lyckades smita ut från HVB-hemmet i Värmland, medan de två anställda befann sig i ett annat rum med stängd dörr. 

Efter en stor sökinsats hittades pojken drunknad i en å i närheten.

Värmlands tingsrätt menade att de anställda anses skyldiga till pojkens död genom att ha varit oaktsamma.

De anställda dömdes till villkorlig dom och skadestånd på totalt 72 400 kronor till pojkens föräldrar.

Advokat: Tingsrätten dömde fel

Nu väljer de dömda att överklaga domen, vilket SVT Värmland för först med att rapportera.

I överklagan skriver den enes advokat: ”Tingsrätten har felaktigt funnit att en straffbar oaktsamhet föreligger och tingsrätten har kommit till denna slutsats genom att felaktigt bedöma utsagorna kring aktuell dörr jämte betydelsen av dessa utsagor under rådande omständigheter”.