Det var en natt i juni 2021 som den femåriga pojken lyckades smita ut från HVB-hemmet i Värmland, medan de två anställda befann sig i ett annat rum med stängd dörr.

Efter en stor sökinsats hittades pojken drunknad i en å i närheten.

Skyldiga på grund av oaktsamhet

I dag fastställdes domen i Värmlands tingsrätt. De anställda anses skyldiga till pojkens död genom att ha varit oaktsamma.

De döms till villkorlig dom och ska betala skadestånd på totalt 72 400 kronor till pojkens föräldrar.

Rätten gick på åklagarens linje om att pojken kunde avvika från boendet på grund av att personalen varit oaktsam och inte haft tillräcklig uppsikt över barnen. 

Brister inom HVB-verksamhet

Försvaret har hela tiden lyft de brister som fanns inom HVB-verksamheten och att personal redan innan incidenten påtalat att bemanningen var för låg nattetid.

Försvaret anser att de två anställda därmed var oskyldiga och ville se sina klienter frias helt från att bli dömda.

HVB-hemmet, där olyckan inträffade, drevs av omsorgskoncernen Humana. Det stängdes kort efter olyckan. 

Vad är villkorlig dom?

Domstolen kan döma ut straffet villkorlig dom om brottet kräver ett strängare straff än böter. Den som dömts till en villkorlig dom hamnar inte i fängelse men har en prövotid under två år. Det kan kombineras med dagsböter, samhällstjänst eller arbete för att begränsa en skada som den dömde bidragit till genom brottet.

Om den dömde inte följer föreskrifterna i domen under prövotiden kan domstolen efter begäran från åklagare bestämma annan påföljd för brottet.