Fortsatt stigande räntor och priser kommer göra det än tydligare nästa år att vanliga hushåll är under hård press.

Det säger Konjunkturinstitutets nya generaldirektör Albin Kainelainen till Dagens Nyheter.

Myndigheten räknar med att reallönerna fortsätter att sjunka nästa år, efter det här årets fall.

Minskade reallöner betyder att pengarna räcker till mindre än innan även om lönesumman höjs, eftersom inflationen minskar pengarnas värde.

Då stiger reallönerna igen

Efter nästa år väntar sig Konjunkturinstitutet att reallönerna ökar igen, enligt Albin Kainelainen.

Men han säger till Dagens Nyheter att det blir en lång process att ta igen tappet, eftersom prischocken varit stor.

Det kommer alltså dröja innan löntagarna har samma köpkraft som 2021 igen.

– Vi tror att det kommer att ta fyra till fem år, det är en väldigt lång period att komma tillbaka, säger Albin Kainelainen.

Mindre chock än 90-talskrisen

Samtidigt säger han att det här är en mycket mindre chock för hushållen än vad 90-talskrisen var.

Och han uppger att företagen generellt inte har passat på att höja sina priser mer än vad de behöver.

– Som helhet ser vi att företagen har höjt priserna lite mindre än sina kostnadsökningar.