Vad är inflation?

Det är en ökning av den allmänna prisnivån så att du kan köpa färre varor och tjänster för samma summa pengar. 

Hur uppstår inflation?

De största kriserna, hyperinflation, beror ofta på att länder helt enkelt tryckt ut mer pengar i kristider. I Tyskland på 1920-talet ökade till exempel priset på en brödlimpa från 60 pfennig till 200 miljarder mark på kort tid. 

Den mer vardagliga inflationen uppstår till exempel när efterfrågan ökar och det blir brist på varor. Då höjs priserna. Företagens kostnader ökar också, så att de måste ta mer betalt för att vara lönsamma.

Är inflation dåligt?

Inflation som hålls på en lagom låg och stabil nivå skapar goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt, enligt Riksbanken och den ekonomiska politik som råder. Hög inflation innebär mer svängningar i ekonomin och osäkerhet som gör det svårare att planera för framtiden. Låg inflation kan leda till deflation, att prisnivån faller, vilket historiskt skapat stora problem.  

Vad är en lagom inflationstakt?

Sverige har ett inflationsmål som ligger på 2 procent. Det är också målet för den europeiska centralbanken, och ligger i nivå med målen i många länder. Nivån är satt för att ge stabilitet och gynna tillväxt, samtidigt som det ger utrymme för penningpolitiska åtgärder

Vem vinner och vem förlorar på hög inflation?

När allt från mat och kläder, till bränsle och lägenhetshyror blir dyrare ökar kostnaderna för de flesta. Samtidigt är det också troligt att lönerna ökar och att arbetslösheten minskar med höjd inflation. 

De som har bostadslån tjänar på att lånen ”äts upp” när de lånade pengarnas värde minskar samtidigt som priserna på bostäder och lönerna ökar.  Pengar som sparas på banken förlorar dock i värde. 

Hur påverkas arbetsmarknaden?

Det är en stor fråga med många svar, men det finns ett samband mellan ökad inflation och minskad arbetslöshet, liksom mellan låg inflation och hög arbetslöshet. 

  1. Hög arbetslöshet pressar ner lönerna och inflationen blir låg. 
  2. När arbetslösheten är låg behöver företag ofta erbjuda högre löner för att få arbetskraft, då höjs priserna och inflationen ökar. 

Varför är inflationen hög just nu?

Inflationen började stiga i slutet av 2021 i stora delar av världen. Samhället öppnade snabbt efter pandemin. Det blev brist på varor, som de omskrivna halvledarna, och även brist på transporter mellan länder. Detta, och att människor började resa och handla mer igen, gjorde att priserna började stiga.

Samtidigt ökade energipriserna snabbt, vilket är den viktigaste förklaringen till inflationen i Sverige. Även kriget i Ukraina har bidragit till högre inflation.

2015 hade vi 0,0 procent inflation i Sverige, i maj 2022 var inflationstakten 7,2 procent.

Får vi högre löneökningar redan i år (2022)?

NEJ. I de flesta fall är lönerna för 2022 redan avtalade, men om inflationen biter sig fast blir det intressant när avtalsrörelsen för 2023 drar i gång i höst. Under många år hade vi nästan ingen inflation alls. Facket krävde ändå löneökningar utifrån inflationsmålet på 2 procent, vilket ledde till reallöneökningar. Arbetsgivarna ville ta större hänsyn till den faktiska inflationen.

Nu är läget ett annat. Om löntagare inte ska förlora i köpkraft måste löneökningarna bli större än inflationsmålet. Arbetsgivarna lär tala tyst om den verkliga inflationen.