Kriget i Ukraina har kastat om de ekonomiska förutsättningarna. På onsdagen presenterade LO:s chefsekonom Laura Hartman en ny, reviderad prognos för hur ekonomi och arbetsmarknad kommer att utvecklas.

Förändringarna jämfört prognosen från december 2021 är trots allt begränsade. Den ekonomiska tillväxten blir knappt en procentenhet lägre än vad LO-ekonomerna trodde tidigare.

Men på en punkt är skillnaden stor: priserna bedöms öka med hela 4,3 procent mellan 2021 och 2022, vilket är 2 procentenheter mer än LO bedömt tidigare.

LO-ekonomerna tror att inflationen redan 2023 är tillbaka kring 2 procent, en uppfattning som andra bedömare ifrågasätter.

Höjda lönekrav kan driva på inflationen

Såväl Torbjörn Becker, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, som Lena Sellgren, chefsekonom vid Business Sweden, som Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör vid IFAU, varnar för att höjda lönekrav kan komma att driva på inflationen på samma sätt som under 1970- och 1980-talen.

– För dem som inte upplevt den tidens pris- och lönespiral är det lätt att glömma vilket problem hög inflation är. Och att de svagaste i samhället alltid drabbas mest, sade Maria Hemström Hemmingsson när hon kommenterade LO-ekonomernas prognos vid ett seminarium på onsdagen.

Som Arbetet beskrivit kan vanliga LO-medlemmar förlora 700 – 800 kronor i månaden i köpkraft under 2022, trots att lönerna höjs under våren.

LO-ekonomen Håkan Hellstrand tror dock att LO kommer att utgå från att riksbanken klarar sitt mål, en inflation kring 2 procent, när det drar ihop sig till avtalsrörelse i höst.

– LO har en långsiktig syn på lönebildningen. LO kommer inte att lämna en modell som fungerat väl på grund av hög inflation ett enstaka år.

2022 blir ett förlorat år för löntagarna: den köpkraft som löntagarna tappar i år går inte att hämta igen, bedömer Håkan Hellstrand.

– Jag kan inte se att det skulle gå att kompensera sig för de sänkta reallönerna 2022.

LO-ekonomernas prognos mynnar ut i tre tydliga rekommendationer.

– Vi anser att riksbanken bör dröja med att höja styrräntan. Det vore bara missriktat i det här läget, säger LO:s chefsekonom Laura Hartman.

LO-ekonomerna anser också att regeringen bör fortsätta att stimulera efterfrågan för att trycka ner arbetslösheten. Och att arbetsmarknadspolitiken måste bli mycket mer ambitiös, bland annat genom att fler arbetslösa får utbildning.