Det ekonomiska läget är ovanligt osäkert. Ändå vågar LO-ekonomerna sätta en siffra på den lågkonjunktur som Sverige är på väg in i.

Ekonomin krymper med 1 procent under 2023, enligt den rapport som LO presenterar i dag.

Nedgången drivs av flera faktorer.

Den första är att hushållen köper mindre varor och tjänster. Inflationen gör att reallönerna minskar med 5,6 procent 2022, beräknar LO-ekonomerna. Det är det värsta tappet sedan åtminstone 1960.

Den andra faktorn är att välfärden hålls tillbaka, trots att det finns en vårdskuld (operationer ställdes in under pandemin), och trots att en växande andel äldre i befolkningen gör att behovet av vård och omsorg blir större.

”Väldigt kraftig åtstramning”

Till detta kommer höjda räntor.

– De ger en väldigt kraftig åtstramning. Och den märks direkt, eftersom svenskarna har rörliga bolån i mycket högre omfattning än vad som är vanligt i andra länder, säger LO:s chefsekonom Laura Hartman.

I LO:s analys av den ekonomiska nedgången får även bostadsbyggandet stort utrymme. Antalet påbörjade bostäder minskar från 72 000 år 2021 till 45 000 år 2023 (bland annat därför att investeringsstödet till hyresrätter har slopats).

Den här utvecklingen gör att arbetslösheten ökar från 7,5 procent i år till 8,3 procent 2023.

LO: Behöver inte vara djup nedgång

Nedgången kan tyckas oundviklig. Kriget i Ukraina och de höga energipriserna kan ju Sverige inte påverka.

Men i själva verket skulle nedgången inte behöva bli så djup, enligt LO-ekonomerna.

Inflationen beror inte på överhettning i den svenska ekonomin. Därför kommer den inte att öka av att Riksbanken avstår från fler räntehöjningar. Och inte heller av att regeringen ger mer stöd till hushållen och kommunerna.

– Sverige är unikt i en europeisk kontext. Vi är ett av få länder vars ekonomi krymper 2023 – och det enda där regeringen dessutom lägger en åtstramande budget, säger Laura Hartman.

Tycker barnbidraget ska höjas

Att öka yrkesutbildningen skulle inte spä på inflationen, betonar LO.

Inte heller att hjälpa de hushåll som har små marginaler.

Barnbidraget borde höjas med 200 kronor i månaden omedelbart. (Det har i själva verket urholkats av inflationen med mer än 200 kronor sedan det höjdes 2018.)

Regeringens satsning på kommuner och regioner är också för klen – LO anser att ytterligare 20 miljarder per år behövs.