En av historiens dödligaste industrikatastrofer blev startskottet.

I april 2013 miste över 1 100 textilarbetare livet när fabrikskomplexet Rana Plaza kollapsade i Bangladesh. Bara några veckor senare trädde arbetsmiljöavtalet Ackordet i kraft. 

Ackordet är en juridiskt bindande överenskommelse – den första i sitt slag – mellan modebolag från västvärlden och de globala facken UNI och IndustriAll.

Modebolagen förbinder sig att finansiera arbetsmiljöförbättringar hos lokala leverantörer, samt att inte köpa från textilfabriker som inte åtgärdar arbetsmiljöproblem. Samtidigt ges lokala fack rätt att delta i skyddsinspektioner. 

Knappt tio år efter att Ackordet såg dagens ljus går modellen nu på export.

– Undertecknarna har beslutat att expandera till andra länder och nu påbörjar vi arbetet i Pakistan, säger Joris Oldenziel, chef på Ackordets kansli, till Arbetet Global.

Dödliga olyckor i Pakistan

Expansionen har föregåtts av förhandlingar med pakistanska myndigheter och fackföreningar. Pakistans textilindustri drabbas regelbundet av dödliga olyckor och målsättningen är att 500 textilfabriker på sikt ska omfattas. 

Rent formellt omfattas Bangladesh och Pakistan av separata avtal. De modeföretag som redan undertecknat det ursprungliga Ackordet – och nu även vill ta arbetsmiljöansvar i Pakistan – måste alltså skriva på ännu en överenskommelse. 

– Strax över 100 av de 185 modeföretag som skrivit på i Bangladesh köper kläder från Pakistan. Vi förväntar oss att de kommer att skriva på här också, säger Joris Oldenziel.

– Och så hoppas vi att fler kommer att börja köpa från Pakistan nu när det finns säkerhetsgarantier. Målet är att stödja textilindustrin. 

Textilfabriken Rana Plaza rasade i Bangladesh 2013, över 1100 dog.
Räddningsinsats i rasmassorna. Över tusen textilarbetare miste livet när Rana Plaza kollapsade 2013.

Ikea och Gekås har nobbat

Sverige importerade drygt 10 000 ton textilprodukter från Pakistan under 2021, enligt siffror från företagsgranskaren Fair Action.

De flesta större svenska modebolag – som H&M, Lindex och Kappahl – har undertecknat avtalet i Bangladesh. Andra, som Ikea och Gekås, har nobbat.   

Sedan Ackordet trädde i kraft 2013 har närmare 200 000 arbetsmiljörisker åtgärdats i Bangladesh textilsektor.   

Arbetsmiljöavtalet Ackordet

Ackordet trädde i kraft 2013, kort efter att 1 134 textilarbetare mist sina liv när fabriken Rana Plaza kollapsade.

Det är ett juridiskt bindande arbetsmiljöavtal mellan knappt 200 modeföretag och de globala facken UNI och IndustriAll. Ett antal ideella organisationer som Clean Clothes Campaign har observatörsstatus. 

Facken har hyllat modellen och menat att den kan exporteras till andra branscher och länder. Modeföretagen har kunnat peka på att de tar ansvar för sina leverantörskedjor. Men lokala fabriksägare har inte alltid varit lika nöjda. Svartlistade fabriker har överklagat och 2018 kastades Ackordets kansli ut från Bangladesh.