Det började med en jobbmiddag med gruvbolaget LKAB i slutet av förra året. När middagen var över gick arbetskamraterna vidare till en sportbar, där bråket mellan de båda gruvarbetarna uppstod.

När det gäller vad som hände sedan går uppgifterna isär.

Den ena kollegan hävdar att han blivit hotad av den andra. Hotet ska ha varit grovt och riktats både mot honom och hans familj. Den andra förnekar alla hot.

Händelsen polisanmäldes inte men rapporterades till arbetsgivaren som någon månad senare beslutade att avskeda mannen som uppgavs ha hotat sin kollega.

Avskedandet var dock felaktigt, ansåg mannens fackförbund IF Metall och stämde LKAB i Arbetsdomstolen.

AD: Avskedandet var tillåtet

Domstolen har nu avgjort frågan och slår fast att avskedandet varit tillåtet.

Till att börja med tror domstolen på att hotet faktiskt uttalats.

Bland annat eftersom den hotade berättat om det för sina föräldrar, vilka han sannolikt inte skulle vilja uppröra om han hittat på det.

Domstolen bedömer också att hotet varit allvarligt och att det har anknytning till jobbet, dels eftersom de bråkande varit arbetskamrater, dels eftersom det skedde i anslutning till en jobbmiddag.

Trots att mannen jobbat länge på LKAB var därför avskedandet lagligt.

Oeniga med beslutetet

Två ledamöter i Arbetsdomstolen var oeniga med beslutet.

De ansåg att hotet inte hade tillräcklig anknytning till jobbet för att gruvarbetaren skulle kunna avskedas.