Vad är OB-ersättning?

Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan du i de flesta fall få extrapengar om du jobbar på det som kallas obekväm arbetstid. I vissa avtal kallas obekväm arbetstid i stället förskjuten arbetstid. Ersättningen ska kompensera dels för att det sliter mer på kroppen att jobba kvällar och tidiga morgnar, dels för att det blir svårare att få ihop livet, med barnomsorg och liknande.

Vad räknas som obekväm arbetstid?

När obekväm arbetstid börjar och slutar regleras i kollektivavtalet och ser lite olika ut beroende på ­vilket avtal du har. Men generellt räknas kvällar, nätter och helger som obekväm arbetstid. Alltså allt som inte är dagtid, måndag till fredag, tider då de flesta andra arbetar.

Många avtal har dessutom så kallade storhelgstillägg, som ger ännu lite mer om man till exempel jobbar under jul- och nyårshelgen.

Får alla ob-ersättning?

Nej. Ob-ersättningen är inte lagstadgad utan bestäms i första hand i kollektivavtal. De allra flesta avtalen har regler om ob-tillägg. Om din arbetsplats inte har avtal kan det i stället regleras i ditt anställningsavtal. Då kan du själv få förhandla med arbetsgivaren.

Vad gäller om jag jobbar över så det blir obekväm arbetstid?

Om arbetsgivaren beordrar dig att arbeta övertid så pass länge att det blir obekväm arbetstid räknas det som en förlängning på din ordinarie arbetstid. Då ska du ha övertidsersättning, men inte ob-­ersättning. Men övertidsersättning är i regel högre än den för obekväm arbetstid. I vissa avtal kan du få både ob- och övertidsersättning.

Vad händer om jag inte får min ob-ersättning?

Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats där ob-ersättningen är reglerad så innebär det ett avtalsbrott om du inte får de pengar du har rätt till. Då kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till dig och till facket. Är du medlem i facket kan du vända dig till dem för att få hjälp.

Varför har handeln så högt ob-tillägg?

Fram till 1972 fanns en lag om att affärer inte fick ha öppet på kvällar och efter lunch på lördagar eller söndagar. När lagen avskaffades förhandlade parterna fram ersättningen som gäller än i dag: 70 procent av lönen efter klockan 20 på kvällen och 100 procent efter 12 på lördagar, söndagar och helgdagar. Den höga ersättningen gör handeln till ett populärt extrajobb för studenter.

Vilka avtal har lägst ob-ersättning?

I många branscher som har verksamhet dygnet runt, till exempel vård och omsorg, städ och polis, är ob-ersättningen ganska låg. För poliser gäller även att arbetstiden inte blir obekväm förrän efter klockan 22. 

Även om du jobbar på restaurang eller hotell får du ganska låg ob-ersättning. Och om du vanligtvis jobbar natt i en hotellreception så får du ännu lägre ersättning.

Vad gäller om jag jobbar skift?

De flesta avtal där det ingår skiftarbete på kvällar, nätter och/eller helger har någon form av arbetstidsförkortning som kompensation. Dessutom brukar man få både ett skifttillägg och ob-ersättning. Men det varierar mellan olika avtal.

Vad är storhelgstillägg?

Många avtal ger extra ob-ersättning vid till ­exempel jul, nyår och påsk, så kallade ­stor­helger.