Hotell- och restauranganställda (HRF – Visita)

Julafton: Fram till klockan 16.00 ingen ob, räknas som lördag. 
16.00-01.00: 24,09 kronor per timme. 
01.00-06.00: Ytterligare 21, 23 kronor per timme.
Juldagen och annandagen: 24,09 kronor. 
01.00-06.00: Ytterligare 21,23 i timmen fram
Nyårsafton: Ingen ob före 16.00, räknas som lördag.
16.00-01.00: 24,09 kronor.
01.00-06.00: Ytterligare 21,23 per timme.
Nyårsdagen: 24,09 kronor. 
01.00-06.00: Ytterligare 21,23 per timme.
Trettondagsafton: 24,09 kronor per timme efter 20.00. Klockan 01.00 – 06.00: Ytterligare 21,23 per timme.
Trettondagen: 24,09 per timme. Klockan 01.00 – 06.00: Ytterligare 21,23 per timme.
Den som är heltidsanställd eller deltidsanställd och arbetar i snitt fem dagar i veckan kan tjäna in en extra ledig dag på julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul. Ob-ersättning för nattarbete gäller ej den som stadigvarande arbetar natt i hotellreception.

Vård- och omsorgsanställda i kommuner och regioner, som undersköterskor och vårdbiträden (Kommunal – SKR)

Julen: Från 18.00 kvällen före julafton fram till 07.00 vardagen närmast efter annandagen (alltså tisdag den 27 december) får du 114,10 kronor i timmen. Natt mot julafton, juldagen och annandagen ger 137 kronor per timme mellan 22.00 och 06.00.
Nyår: Från 18.00 kvällen före nyårsafton fram till 07.00 vardagen närmast efter nyårsdagen (alltså måndag den 3 januari 2022) får du 114,10 kronor i timmen.
Natt mot nyårsafton och nyårsdagen: 137 kronor mellan 22.00 och 06.00.
Trettonhelgen: 59,50 kronor i timmen (vilket är ordinarie helgtillägg) från klockan 16.00 torsdagen den 5 januari till klockan 07.00 fredagen den 7 januari. Natten mot trettondagen, från klockan 22.00 till 06.00, får du 68,30 kronor i timmen (vilket är ordinarie tillägg för helgnatt).
Avtalet säger också att arbetstagare och arbetsgivare kan komma överens om att ob-tid kan ersättas med ledighet.

Poliser (Polisförbundet – ASA/Polis)

Julafton: 00.00 – 12.00: 60 kronor.
12.00 – 24.00: 100 kronor.
Juldagen: 00.00 – 12.00: 100 kronor.
12.00-24.00: 60 kronor.
Annandagen: 60 kronor.
Nyårsafton: 00.00 – 12.00: 60 kronor.
12.00-24.00: 100 kronor.
Nyårsdagen: 00.00 – 12.00: 175 kronor.
12.00 – 24.00: 105 kronor.
Trettondagsafton: 00.00 – 03:00: 52,50 kronor
03-06: 105 kronor
22.00 – 24.00: 78,75 kronor.
Trettondagen: 00.00 – 03.00: 78,75 kronor
03.00-06.00: 105 kronor
06.00 – 24.00: 78,75 kronor

Vårdpersonal i kommuner och regioner, som sjuksköterskor och barnmorskor (Vårdförbundet – SKR)

Torsdag 23/12: 18.00 – 22.00: 114,10 kronor 
22.00 – 24.00: 137 kronor
Julafton: 00.00 – 06.00: 137 kronor.
06.00 – 22.00: 114,10 kronor.
22.00 – 24.00: 137 kronor. 
Juldagen: 00.00 – 06.00: 137 kronor.
06.00 – 22.00: 114,10 kronor.
22.00 – 24.00: 137 kronor.
Annandagen: 00.00 – 06.00 137 kronor.
06.00 – 24.00: 114,10 kronor.
Tisdag 27/12: 00.00 – 07.00: 114,10 kronor. 
Fredag 30/12: 18.00 – 22.00: 114,10 kronor. 
22.00 – 24.00: 137 kronor. 
Nyårsafton: 00.00 – 06.00: 137 kronor.
06.00 – 22.00: 114,10 kronor
22.00 – 24.00: 137 kronor.
Nyårsdagen: 00.00 – 06.00: 137 kronor.
06.00 – 24.00: 114,10 kronor.
Måndag 2/1: 00.00 – 07:00 114,10 kronor. 
Torsdag 5/1, trettondagsafton
16.00 – 22.00: 59,50 kronor.
22.00 – 24.00: 68,30 kronor.
Fredag 6/1, trettondagen: 00.00 – 06.00: 68,30 kronor.
06.00 – 22.00: 59,50 kronor.
Lördag 7/1: 00.00 – 06.00: 68,30 kronor.
06:00-22:00: 59,50 kronor
22:00-24:00: 68,30

Industriarbetare (IF Metall – Teknikföretagen)

Jul: Från 22.00 den 23 december till 22.00 Annandag jul: 192,21 kronor per timme.
Nyår: Från 22.00 den 30 december till 22.00 nyårsdagen: 192,21 kronor per timme.
Trettondagshelgen: Från 22.00 trettondagsafton till 22.00 trettondagen: 115,50 kronor per timme.

Butiksanställda (Handels – Svensk Handel)

Julafton efter 12.00: 100 procent av den vanliga timlönen i ob-ersättning.
Juldagen och annandagen: 100 procent av timlönen hela dagen.
Nyårsafton efter 12.00: 100 procent av den vanliga timlönen.
Nyårsdagen: 100 procent av den vanliga timlönen hela dagen.
Trettondagsafton: Ingen ob.
Trettondagen: 100 procent av den vanliga timlönen.