Hur ser OB-ersättningen ut för de yrken som ofta jobbar över jul- och nyårshelgen? Det har Arbetet tittat närmare på. 

Mest i vår sammanställning ger, liksom i fjol, IF Metalls stål- och metallavtal. 

Går man på det avtalet är OB-tillägget 179,97 kronor i timmen från klockan 22 kvällen före julafton fram till och med annandagen.

Sämst OB får de som jobbar i hotell- och restaurangbranschen. Julafton räknas som en vanlig lördag, och ger inte någon OB alls före klockan 16.00.

Därefter får man 22,84 kronor per timme i tillägg. Jobbar man efter 01.00 blir det ytterligare 20,13 kronor i timmen. De som jobbar på de här helgdagarna kan däremot tjäna in en extra ledig dag. 

Hotell- och restaurangfacket – Visita Riksavtalet

OB-tillägg per timme för exempelvis servitriser, köksbiträden och kockar:

Julafton: Räknas som en lördag. Fram till klockan 16.00 får man inte någon OB.
Efter 16.00: 22,84 kronor i timmen. Den som jobbar efter 01.00 får ytterligare 20,13 per timme fram till 06.00.
Juldagen och Annandagen: 22,84 kronor per timme hela dagen. Den som jobbar efter 01 får ytterligare 20,13 i timmen fram till 06.00.
Nyårsafton: Före 16.00 ingen OB.
Efter 16.00: 22,84 kronor i timmen och efter 01.00 ytterligare 20,13 per timme fram till 06.00.
Nyårsdagen: 22,84 kronor i timmen. Efter 01.00 ytterligare 20,13 per timme fram till 06.00.

Trettonhelgen infaller på en helg och ger vanligt helg-ob, det vill säga 22,84 efter klockan 16 på lördagen och hela söndagen.

Den som är heltidsanställd eller deltidsanställd och arbetar i snitt fem dagar i veckan kan tjäna in en extra ledig dag på julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Kommunal – SKR

OB-tillägg per timme för exempelvis undersköterskor och vårdbiträden som jobbar i kommuner och regioner:

Julafton, Juldagen, Annandagen: Från klockan 18.00 kvällen före julafton fram till 07.00 vardagen närmast efter annandagen får man 108,20 kronor per timme. Natt mot julafton, juldagen och annandagen ger 129,90 kronor i ob per timme mellan 22.00 och 06.00.
Nyårsafton och Nyårsdagen: Från klockan 18.00 kvällen före nyårsafton fram till 07.00 vardagen närmast efter nyårsdagen får man 108,20 kronor i ob per timme.
Natt mot Nyårsafton och Nyårsdagen: 129,90 kronor i timmen mellan 22.00 och 06.00.
Trettonhelgen: Ordinarie helgtillägg, 55,30 kronor i timmen.

Avtalet säger också att arbetstagare och arbetsgivare kan komma överens om att OB-tid kan ersättas med ledighet.

Polisförbundet ASA/Polis

OB-tillägg per timme för poliser:

Julafton klockan 00-12.00: 60 kronor.
Julafton 12.00-24.00: 100 kronor.
Juldagen 00.00-12.00: 100 kronor.
Juldagen 12.00-24.00: 60 kronor.
Annandagen: 60 kronor i timmen hela dygnet.
Nyårsafton 00.00-12.00: 60 kronor.
Nyårsafton 12.00-24.00: 100 kronor.
Trettondagsafton 06.00-22.00: 45 kronor.
Trettondagsafton efter 22.00: 52,50 kronor.
Trettondagen 06.00-22.00: 45 kronor.
Trettondagen efter 22.00: 52,50 kronor.

Dessutom får den som jobbar en tidskompensation motsvarande 15 minuter per arbetad timme, förutom på trettondagsafton.

Vårdförbundet

OB-tillägg per timme för anställda i landsting, regioner och kommuner:

Julafton kl 00.00 – 06.00: 129,90 kronor.
Julafton 06.00 – 22.00: 108,20 kronor.
Julafton 22.00 – 24.00: 129,90 kronor. 
Juldagen 00.00 – 06.00: 129,90 kronor.
Juldagen 06.00 – 22.00: 108,20 kronor.
Juldagen 22.00 – 24.00: 129,90 kronor.
Annandagen 00.00 – 06.00: 129,90 kronor.
Annandagen 06.00 – 24.00: 108,20 kronor.
Fredag 27/12 00.00 – 07.00: 108,20 kronor.
Fredag 27/12 19.00 – 22.00: 55,30 kronor. 
Fredag 27/12 22.00 – 24.00: 63,60 kronor. 
Lördag 28/12 00.00 – 06.00: 63,60 kronor. 
Lördag 28/12 06.00 – 22.00: 55,30 kronor. 
Lördag 28/12 22.00 – 24.00: 63,60 kronor. 
Söndag 29/12 00.00 – 06.00: 63,60 kronor. 
Söndag 29/12 06.00 – 24.00: 55,30 kronor. 
Måndag 30/12 00.00 – 18.00: 55,30 kronor. 
Måndag 30/12 18.00 – 22.00: 108,20 kronor. 
Måndag 30/12 22.00 – 24.00: 129,90 kronor. 
Nyårsafton 00.00 – 06.00: 129,90 kronor.
Nyårsafton 06.00 – 22.00: 108,20 kronor
Nyårsafton 22.00 – 24.00: 129,90 kronor.
Nyårsdagen 00.00 – 06.00: 129,90 kronor.
Nyårsdagen 06.00 – 24.00: 108,20 kronor.
Torsdag 2/1 00.00 – 07.00: 108,20 kronor. 
Lördag 4/1 00.00 – 06.00: 63,60 kronor. 
Lördag 4/1 06.00 – 22.00: 55,30 kronor. 
Lördag 4/1 22.00 – 24.00: 63,60 kronor. 
Trettondagsafton 00.00 – 06.00: 63,60 kronor.
Trettondagsafton 06.00 – 22.00: 55,30 kronor.
Trettondagsafton 22.00 – 24.00: 63,60 kronor.
Trettondagen 00.00 – 06.00: 63,60 kronor.
Trettondagen 06.00 – 24.00: 55,30 kronor.
Tisdag 7/1 00.00 – 07.00: 55,30 kronor.

IF Metall, Stål- och Metallavtalet

Från klockan 22.00 den 23 december till 22.00 annandag jul: 179,97 kronor per timme i OB-tillägg.
Från 22.00 den 30 december till 22.00 nyårsdagen: 179,97 kronor per timme i OB-tillägg.
Från 22.00 trettondagsafton till 22.00 trettondagen: 110,84 kronor per timme i OB-tillägg.

Handels, butiksanställda

Julafton och Nyårsafton efter 12.00: 100 procent av den vanliga timlönen i OB-ersättning.
Juldagen, Annandagen och Nyårsdagen: 100 procent av den vanliga timlönen i OB-ersättning hela dagen.
Trettondagsafton: 100 procent av den vanliga timlönen i OB-ersättning, eftersom trettondagsafton i år infaller på en söndag (infaller den på en vardag utgår inget OB).
Trettondagen: 100 procent av den vanliga timlönen i OB-ersättning.