I förra veckan gick Socialdemokraterna fram starkt i SCB:s partisympatiundersökning och gjorde en statistiskt säkerställd ökning till 34,6 procent väljarstöd om det varit val i dag.

När SCB:s nedbrutna siffror för november presenteras i dag, onsdag 7 december, visar det sig däremot att stödet bland så kallade LO-medlemmar och arbetare i stort sett är oförändrat.

Åtminstone är Socialdemokraternas förändring i båda undersökningarna så liten att den inte är statistiskt säkerställd.

Med LO-medlemmar menar SCB de deltagande i undersökningen som sagt att man är medlem i ett LO-förbund, medan begreppet Arbetare handlar om de som definierar sig som den socioekonomiska kategorin, oavsett fackmedlemskap.

SD ligger still

SD backade mest jämfört med valresultatet totalt i SCB:s partisympatiundersökning, men ligger också relativt still gällande stöd från LO-medlemmar och arbetare.

Inget av de åtta riksdagspartierna gör någon statistisk säkerställd förändring alls.

Väljarstöd för samtliga partier bland LO-medlemmar i november 2022

Väljarstöd för samtliga partier bland arbetare i november 2022

SCB:s partisympatiundersökning


• Genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 177 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. 

• Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät.

• I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

• Data samlades in under perioden 27 oktober till 24 november.

• Av urvalet har 30,7 procent ej anträffats, 2,4 procent har varit förhindrade att medverka och 22,6 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 55,6 procent. Det totala antalet svarande är 4 070, vilket motsvarar 44,4 procent.