Den nya regeringen med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, med stöd av Sverigedemokraterna, har inte lyckats övertyga väljarna sedan de tog över makten efter valet 2022.

I stället är det Socialdemokraterna som rusar i SCB:s partisympatiundersökning för november.

Partiet får 34,6 procent vilket är en statistiskt säkerställd ökning sedan valet med 4,3 procentenheter.

SD backar

Sverigedemokraterna, som varit kungamakare för den nya regeringen i-o-med samarbetet via det omskrivna Tidöavtalet, gör tvärtom och tappar stöd.

Partiet får 18,2 procent och backar med 2,3 procentenheter jämfört med valdagens resultat, också det en statistiskt säkerställd minskning.

Noterbart är att SD i denna undersökning endast är tredje största parti.

Samtliga partier över gränsen

Enligt SCB:s partisympatiundersökning skulle samtliga partier ha klarat riksdagsspärren på 4 procent om det varit val i dag.

Förutom Socialdemokraternas ökning och Sverigedemokraternas minskning så är även förändringar för Vänsterpartiet (+0,9 procent), Centerpartiet (-1,3 procent) och Miljöpartiet (-0,7 procent) statistiskt säkerställda.

SCB:s partisympatiundersökning november 2022: Så hade jag röstat om det var val i dag

SCB:s partisympatiundersökning

• Genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 177 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns.

• Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät.

• I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

• Data samlades in under perioden 27 oktober till 24 november.

• Av urvalet har 30,7 procent ej anträffats, 2,4 procent har varit förhindrade att medverka och 22,6 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 55,6 procent. Det totala antalet svarande är 4 070, vilket motsvarar 44,4 procent.