Minns ni arbetsgivarnas klagosång för något år sedan?

Covidrestriktionerna försvårade för arbetsgivare att ta in lågbetald arbetskraft från länder utanför EU och när restriktionerna släppte hade arbetsgivarna svårt att locka svenska arbetare till de lediga jobben.

Näringslivet sände då fram krögare efter krögare för att klaga på att svenska ungdomar var för ”bortskämda” när de inte ville jobba till samma låga löner som arbetskraftsinvandrarna hade haft.

Och nu rustar Svensk Näringsliv för nästa lönesänkarstrid.

På regeringens bord ligger nämligen ett förslag om att kraftigt höja minimilönen för arbetskraftsinvandrare. Företagsägarnas självpåtagna rätt att betala ut låga löner till invandrare är alltså återigen hotad.

Svenskt Näringsliv vill pressa lönerna

Att Svenskt Näringsliv vill pressa ned lönerna för att öka företagsägarnas vinster är naturligt. Det är nästan deras uppgift.

Vad som är mer bestickande är att Centern som så många gånger förr genast ikläder sig rollen som Svenskt Näringslivs politiska gren och går in i debatten med full-blown arbetarförakt.

I en debattartikel i SvD skriver Annie Lööf och Jonny Cato att en höjd minimilön för arbetskraftsinvandrare slår mot svenska företagsägare. När arbetsgivarna inte kan dumpa lönerna minskar ju företagens vinster.

Men så skriver de naturligtvis inte.

De skriver i stället att högutbildade inte kommer hit om minimilönerna höjs och att Sverige därmed går miste om kompetens.

Att få ihop den absurda tankeslingan att höjda minimilöner stoppar högavlönade är en storslagen bedrift. Men det saknar naturligtvis all logik.

Fattiga har ändrat karaktär

En splitterny studie från Göteborgs universitet, av docent Birgitta Jansson och universitetslektor Lovisa Broström, visar samtidigt att de som har ett jobb men som ändå faller under fattigdomsstrecket har ändrat karaktär.

Från att gruppen fattiga med jobb i decennier mestadels har bestått av ensamstående kvinnor mellan 30 och 39 år består gruppen i dag enligt studien främst av utlandsfödda män mellan 30 och 49 år.

De är gifta. De har familj.

Det går inte att förklara denna förskjutning enbart genom att skylla på att nyanlända som kommit 2015 har låg utbildning.

Även arbetskraftsinvandringen spelar in.

Minimilönen är i dag 13 000 kronor i månaden för arbetskraftsinvandrare. Eftersom lagen omges av få regler är det dessutom svårt att kontrollera hur ens denna låga lön upprätthålls.

Göteborgsstudien, som omfattar tiden 1987 – 2016, visar även de långsiktiga effekterna av låglönepolitiken. De som hamnat i gruppen arbetande fattiga blir kvar där. Få kan bryta fattigdomen.

Låga löner pressar utvecklingen för alla

Och, något som är viktigt för hela LO-kollektivet, de låga lönerna för arbetskraftsinvandrare är inte bara till förfång för de arbetare som kommer hit.

Lönerna pressar också löneutvecklingen för alla anställda inom samma yrken. Det visar utvärderingar som gjordes 2019, elva år efter att en majoritet bestående av Allianspartierna och Miljöpartiet röstat igenom lagen om arbetskraftsinvandring 2008.

Trots Centerns och Miljöpartiets mångåriga och obegripliga stöd till lagens utformning har Socialdemokraterna kämpat för en ändring. I våras föreslog den socialdemokratiska regeringen en kraftig höjning av minimilöner för arbetskraftsinvandrare.

Det är det förslaget som nu ligger på den nya regeringens bord och som Svenskt Näringsliv och Centern förfasas över.

Var exakt den nya minimilönen ska ligga kan diskuteras. En utgångspunkt har varit svensk medianlön på cirka 33 000 kronor, men något förslag finns ännu inte.

Men att en höjning är nödvändig står utom allt rimligt tvivel.

SD vill stoppa invandrare

Sverigedemokraterna är för en kraftig höjning eftersom de ser det som ett sätt att stoppa invandrare.

Vi får dock inte vara så enögda att vi kastar oss i famnen på Centern bara för att undvika att hamna på samma sida som Sverigedemokraterna.

Att låta människor av annan hudfärg jobba till löner vi inte accepterar för svenskfödda arbetare är inte solidaritet även om Centern verkar tro det. 

Alla arbetare som arbetar i Sverige ska ha rimliga löner vare sig de är födda i Sverige eller i andra länder.

Minimilönen i lagen om arbetskraftsinvandring måste höjas.