I december 1998 varnade Dagens Nyheters före detta kulturchef Arne Ruth för att svenska populistpartier i en framtid, kanske 15 år framåt, skulle börja censurera kommunala bibliotek.  
 
Han gjorde det mot bakgrund av utvecklingen i Frankrike sedan det högerextrema partiet Nationella fronten gjort succé i lokalvalen. Fronten ville ”återställa den ideologiska jämvikten” inom kulturen genom att förbjuda böcker med inslag av internationalism och avvikelser från partiets moraluppfattning. 
 
I sydfranska Orange hade den nyvalde borgmästaren då krävt att bibliotekschefen skulle begära godkännande för varje bokinköp, i syfte att ”balansera” bokbeståndet. ”Marxistiska” eller ”kosmopolitiska” tidningar och tidskrifter som inte föll Nationella fronten i smaken skulle bort och historierevisionism kring Förintelsen skulle in i bibliotekshyllorna.  

SD vill kartlägga och förbjuda böcker

Nu har det gått 24 år sedan Ruth ställde ut sin varning, men efter valet i höstas har han fått rätt med besked. I Kalmar deklarerar nämligen sverigedemokraten Jonathan Sager att hans parti tänker kämpa tills ”allt opassande och sexualiserande material är borta från biblioteken och förskolorna och kommunen slutar skattefinansiera vänsterjippon”.  
 
Det som fått Sager att explodera är att det kommunala biblioteket anordnat Drag Queen Story Hour, en sagostund med dragshowartister.  
 
I flera år har scenprogrammet turnerat runt på bibliotek och förskolor i Sverige, men det är först hösten 2022 problemen uppstår. Hot och hat har vällt in över artister och bibliotekarier men från högerdebattörer som gjort sig en karriär på att varna för stök på svenska bibliotek hörs knappt ett knyst. Var är Paulina Neuding nu? 
 
Knäpptyst har det också varit om det Jonathan Sager och SD tänker göra härnäst: 
 
– Vi kommer att kartlägga allt opassande material på Kalmars bibliotek och förskolor och när vi gjort det kommer vi driva igenom ett förbud mot dessa, säger Sager till SD-organet Samnytt
 
Men hoten mot biblioteken kommer inte bara från fjuniga despoter i Kalmar. 

Vill göra bibliotekarier till angivare

Statistik från Kungliga biblioteket visar att nästan 500 folkbibliotek har försvunnit på 25 år. De senaste åren har snart sagt alla folkbibliotek tvingats klara verksamheten med en strypt budget och över nästan hela landet syns samma sak: personal försvinner, sagostunder och bokbussar ställs in, läsfrämjande insatser rustas ned, färre böcker köps in och öppettiderna försämras.  
  
Vad gör vår regering? 
 
Vår regering som i statsbudgeten halverar de riktade bidragen till folkbiblioteken och slopar inköpsstöden. 

Vår regering som pratar om att barns läsande är prioriterat, men inte förmår säga att alla skolor ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek

Vår regering som säger att en kulturkanon ska införas men tar bort den fria entrén till de platser där man kan möta kanoniserad kultur – våra statliga museer. 
 
Vår regering som säger att bildning är viktigt men drar ner på resurserna till studieförbund och folkhögskolor. 
 
Jo, den regeringen har kommit på att bibliotekarier ska ange papperslösa biblioteksbesökare till Migrationsverket. 

Och i kommunerna härjar sverigedemokratiska småfurstar runt och ska rensa ut misshagliga böcker. 

Vad ska man säga?

Helg seger?