Tycker du att partiledarna tankade ovanligt mycket i förra valrörelsen? Du minns rätt. 

– Det känns lite som att politikerna fiskar efter röster, sade processoperatören och jobbpendlaren Simon Lundmark när Arbetet träffade honom i somras, vid en bensinpump i Skellefteå mitt i brinnande valrörelse. 

Då hade flera partiledare besökt mackar och lovat skattesänkningar på bränsle. 

Nu är i stället svekdebatten i gång. 

Av nya regeringens vallöften blev det bara en sänkning på 14 öre litern för bensin och 40 öre litern för dieseln. 

Nu har de andra partierna kontrat med sina skuggbudgetar. Så påverkas du som jobbpendlar av det de föreslår.

En person tankar en bil med bensin.
En person tankar en bil med bensin.

Regeringspartierna M, KD och L + samarbetspartnern SD

Efter budgetförhandlingar blev det en skattesänkning på bensin och diesel med en krona per liter.

Men inte riktigt ändå. Skatten ska nämligen höjas med inflationen. Då återstår blott en sänkning på 14 öre litern för bensin och 40 öre litern för diesel.

Regeringen vill också höja reseavdraget, alltså avdraget du får göra för jobbpendling. Från 18,50 kronor per mil till 25 kronor per mil.

Något annat som skulle sänka priset var att lägga kravet på att blanda in biodrivmedel i fossilt bränsle på EU:s lägstanivå. Men det dröjer till 1 januari 2024. 

Socialdemokraterna

Bor du i glesbygd, har två bilar och tjänar 49 000 kronor i månaden? Då vill Socialdemokraterna ge dig 4 000 kronor i ”tankrabatt”.

Partiet vill inte sänka bränsleskatten som regeringen. I stället vill de ge alla som tjänar under 50 000 kronor ett engångsbelopp. De som bor i glesbygden får 2 000 kronor per bil. De i storstaden 400 kronor per bil.

De vill också höja avdraget för jobbpendlingen till 25 kronor milen.

Centerpartiet

Sänk inte priset vid pump för alla – bara för dem som bor på landsbygden. Det är Centerpartiets budskap. Där vill partiet sänka priset med tre kronor per liter (max 3 600 kronor nästa år). 

Partiet vill därtill att endast de som bor utanför storstadsregionerna ska få göra skatteavdrag för jobbpendling. Men då med 30 kronor milen, alltså fem kronor mer än regeringen. 

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill öka inblandningen av biobränsle, tvärtemot regeringens intentioner. ”När volymerna av biobränslen som produceras i Sverige ökar, då sjunker också priset vid pump. Genom ökad inblandning av svenska bränslen, minskar vi dessutom behovet av att importera bränslen från skurkstater världen över.”

Partiet vill också bevara avdraget för bilpendlare. Men är som flera andra partier kritiska till att nya regeringen vill slopa den planerade ändringen som skulle ge de som pendlar med andra färdmedel, som tåg och buss, rätt till ersättning. 

Vänsterpartiet

Partiet vill inte sänka bränsleskatter. Utan ge dem med bil stöd att konvertera den från bensin och diesel till förnybart bränsle. 

Det är positivt med högre ersättning för resor till och från jobbet, menar V. Men allra helst vill partiet se en höjning endast för bilpendlare i glesbygden.