världsfacket Itucs kongress i australiska Melbourne delades organisationens årliga klimatpris ut. Mottagare var svenska LO.

”Genom social dialog har LO arbetat med svenska storföretag som SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla fossilfria industriprocesser”, löd motiveringen.

Itucs avgående generalsekreterare Sharan Burrow sparade inte på krutet när hon beskrev LO:s arbete. 

– Det LO Sverige har gjort är en inspiration för världen. Att leda in energiintensiv industri på vägen mot nollutsläpp är en av vår tids största utmaningar, sade Burrow.  

Just transition

Just transition är ett begrepp som togs fram inom den internationella fackföreningsrörelsen i slutet på 1990-talet. I grunden handlar det om att klimatomställningen inte bara måste vara ekonomiskt och klimatmässigt, utan även socialt hållbar. Schyssta jobb står i fokus.

2015 antog FN:s arbetsmarknadsorgan ILO riktlinjer för hur just transition ska genomföras. Samma år fördes formuleringar om just transition in i Parisavtalet. 

Källa: Union to union

Facket förespråkade vätgas

På LO:s internationella enhet gläds Johan Hall, klimatansvarig, åt utmärkelsen.   

– Det är kul för de uppmärksammar en åtgärd som vi jobbat mycket för i Sverige, att skapa en rättvis omställning som förenar trygga jobb med minskad klimatpåverkan, säger han. 

– Vi var tidigt ute i den här frågan. Vi har haft samtal med SSAB i olika sammanhang och förespråkade vätgas som lösning för stålproduktionen redan innan de själva valt det alternativet.

Räddar jobben och klimatet

Världsfacket kallar resultatet av LO:s ansträngningar för en vinn-vinn-vinn-situation där såväl klimatet som arbetstagarna och företagen gynnas.

– Det är tanken bakom. Att alla blir vinnare, säger Johan Hall.

– Det fanns en oro inom industrin att EU:s klimathandel, där varje utsläpp är förenat med en avgift, skulle göra det för dyrt med stålproduktion i Europa. Vätgas löser det, och så behåller vi jobben med en klimatneutral process.

Världsfackets klimatpris

Itucs klimatpris, eller Dorje Khatri-priset för klimaträttvisa som det egentligen heter, delas årligen ut till fackföreningar eller aktivister som gjort betydande klimatinsatser. 

Priset är döpt efter Dorje Khatri som var ledde Nepals fackförening för ”sherpor”, bärare och guider under klättringsexpeditioner i Himalaya. 2011 planerade han världsfackets flagga på Mount Everests topp för att uppmärksamma klimatförändringarna. Tre år senare omkom Dorje Khatri, 46 år gammal, i en lavin under en Everestexpedition. 

I fjol prisades de sydafrikanska industrifacken för samarbetet med landets statliga klimatkommission. Bland tidigare pristagare återfinns IndustriAll Europe, Spaniens kolarbetarfack och Indonesiens oberoende fackrörelse.   

Källa: Ituc