Sedan den 27 oktober ägs mikrobloggen Twitter av världens rikaste man, Elon Musk.

Teslaägarens första tid vid rodret har präglats av drag under galoscherna. Runt hälften av personalstyrkans 7 500 anställda har fått gå och flera frågetecken omgärdar plattformens framtid. 

– Det finns en oförutsägbarhet i att Elon Musk är så pass nyckfull. Men det som kommunicerats i samband med ägarbytet är att kostnaderna är för höga. Det här är ett försök att få bukt med det. Men problemet med stora uppsägningar är att man riskerar att göra sig av med själva produkten, säger Marcin de Kaminski. 

Enda svensk i Twitters expertråd

Han är chef för säkerhet och innovation på Civil Rights Defenders i Sverige, och dessutom enda svensk i Twitters globala expertråd Trust & Safety Council. Där har Marcin de Kaminski, med en bakgrund som nätaktivist, haft frågor om mänskliga och digitala rättigheter på sitt bord.  

Det är frågor som nu riskerar att prioriteras ned. Elon Musk sade nyligen upp hela Twitters människorättsteam.

– När han pratar yttrandefrihet finns inte ett rättighetsperspektiv i den tankevärlden. Det ingår inte i den världsbild han kommer ifrån och ger uttryck för. Men det är också en kostnadsfråga, säger Marcin de Kaminski. 

Marcin de Kaminski oroas av Elon Musks köp av Twitter.

När han pratar yttrandefrihet finns inte ett rättighetsperspektiv i den tankevärlden.

Marcin de Kaminski om Twitterägaren Elon Musk

Twitters samhällsansvar i fara

Jämfört med andra sociala medie-jättar anser Marcin de Kaminski att Twitter varit mer lyhört och haft högre ambitionsnivåer gällande sitt samhällsansvar. 

Det globala expertrådet har spelat en viktig roll som bollplank. Men det är oklart om arbetet kommer att fortsätta. Ett sedan länge inplanerat möte ställdes precis in av Twitter. 

– Vi vet inget om rådets framtid eller hur man ska arbeta med externa experter. Det enda vi vet är det Musk har sagt, att de funktioner som nu tas bort ska ersättas av modereringsteam bestående av ”vitt skilda perspektiv, säger Marcin de Kaminski.  

Fick termosmugg av Twitter

Till skillnad från Twitters tidigare människorättsteam, eller övriga tusentals uppsagda, slipper Marcin de Kaminski åtminstone oroa sig över försörjningen. Han är anställd vid Civil Rights Defenders och har aldrig fått någon ersättning för sin roll som rådgivare.

– Nej, det enda vi har fått är en termosmugg julen 2021. Det är som det där uttrycket: ”Det enda jag fick var en lousy t-shirt.” 

Twitter, Tesla och Elon Musk

Under 2021 sålde elbilstillverkaren Tesla drygt 900 000 bilar, en ökning med 87 procent från föregående år. 

Samtidigt blev styrelseordföranden och störste ägaren Elon Musk världens rikaste person, framför Amazons Jeff Bezos, med en förmögenhet på runt 2 000 miljarder kronor.

Den 27 oktober köpte Elon Musk, efter en utdragen process, mikrobloggen Twitter för 44 miljarder dollar. Sedan dess har halva personalstyrkan sagts upp.

Källor: Tesla, Forbes