– En så här närgången övervakning ska ingen behöva tolerera. Våra medlemmar har upplevt den som obehaglig och kränkande, säger Susanna Kjällström, förbundsjurist på Unionen.

Fältteknikerna jobbar med support, service och drift av IT-system och är anställda på ett företag med 24 kontor över hela landet. En vanlig arbetsdag åker de ut på allt ifrån ett till dryga 20 kundbesök.

För varje uppdrag har de behövt trycka på en knapp som bekräftar att de är på väg.

Varpå gps-övervakningen slås på, så att både chefen och kunden kan se exakt var teknikern – som namnges – befinner sig geografiskt, och när han eller hon ska vara framme.

Samt vilka eventuella uppehåll personen gör på vägen.

Unionen markerade

Redan från början markerade Unionen att man ansåg att övervakningen är otillåten.

Ändå har företaget fortsatt att använda den i nästan ett och ett halvt år.

Arbetsgivaren motiverar övervakningen med att den är till nytta för kunderna på så sätt att de lättare kunnat planera för teknikerns besök, och också kunnat betygsätta arbetet på skalan 1 till 5 i systemet.

– Men vi anser att fördelarna för kunderna aldrig kan väga upp den integritetskränkning och det obehag som teknikerna utsätts för, säger Susanna Kjällström.

Därmed har företaget brutit mot dataskyddsförordningen, enligt Unionen.

Vägledande i Arbetsdomstolen

Ännu finns inga domar om den här sortens övervakning, så Arbetsdomstolens dom kommer att bli vägledande.

– Jag tror att många fler anställda i Sverige övervakas på liknande sätt, säger Susanna Kjällström.

Dataskyddsförordningen, som Unionen hänvisar till, bygger på EU-rätt.

Om Arbetsdomstolen går på fackets linje kan därför EU-domstolen komma att fastställa hur stor ersättning var och en av teknikerna ska få.

Stämningen gäller 15 medlemmar i Unionen, men betydligt fler tekniker har utsatts för övervakningen.

Unionen: Slut med övervakning

Enligt Unionens uppgifter har företaget nu slutat med övervakningen.

Detta sedan Integritetsskyddsmyndighetgen, IMY, gjort ett utlåtande som pekar mot att den är otillåten.