Vid årsskiftet går Cementas tillfälliga tillstånd för kalkbrytning ut.

Bolaget har lämnat in en ny ansökan om att få bryta kalk i fyra år till, som mark- och miljödomstolen fattar beslut om i december.

Men även om det blir ett ja så kommer det sannolikt överklagas, tror Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

­­­– Med tanke på den juridiska processen vet vi i dagsläget bara att det finns cement fram till nästa sommar. Vi har en perfekt storm i byggbranschen, människor är oroliga för sin ekonomi och både det offentliga och andra skjuter på investeringar, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Behöver egentligen anställa fler

Hon uppfattar att entreprenörer har svårt att lägga anbud på projekt för nästa år, eftersom de inte vet vad de kommer ha tillgång till för material eller vad det kommer kosta.

– Jag hoppas att de offentliga bostadsbyggarna orkar hålla i och beställa, annars ser jag en stor risk att människor kommer behöva sägas upp samtidigt som vi egentligen behöver anställa fler i byggbranschen. Det offentliga har en viktig roll att brygga över den här lågkonjunkturen, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Utredning om försörjningsberedskap

Det viktiga för den nya regeringen är att följa upp utredningen om ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin, som den förra regeringen tillsatte i juni, anser hon. 

Utredaren ska bland annat ge förslag på hur regeringen kan få möjlighet att besluta om tillfälligt tillstånd enligt miljöbalken för samhällsviktig verksamhet när det råder tidspress, så att det inte blir stopp i väntan på domstolsbeslut.

– Det är det viktigaste, så vi inte hamnar i de här paniksituationerna. För att inte riskera att bli sårbara ska en regering kunna gripa in. Det var en bra utredning den förra regeringen la på bordet, men den skulle behöva bli klar tidigare än december.

Det är ett problem att tillståndsgivningen utgår från en lokal situation, utan att ta hänsyn till miljö- och klimatperspektivet på regional, nationell och global nivå, enligt Catharina Elmsäter-Svärd.

Hoppas på dialog med ny regering

Catharina Elmsäter-Svärd hoppas att dialogen mellan arbetsmarknadens parter och regeringen kommer fortsätta med den nya regeringen på plats.

­– Cementkrisen är inte undanröjd. Men vi fick en enig riksdag att stödja den tillfälliga lagen som den förra regeringen la fram, och det är en styrka. Jag hoppas att det goda arbetet kan fortsätta oavsett regering.

Detta har hänt i Cementa-frågan

6 juli 2021: Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förlängt tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland.

29 september 2021: Riksdagen röstar ja till en tillfällig lag som ger möjlighet att förlänga Cementas tillstånd, trots att lagen sågats av de juridiska experterna i Lagrådet och får kritik från flera tunga myndigheter.

21 oktober 2021: Cementa varnar för risk för allvarlig samhällsstörning och förbereder kvotering av cement.

18 november 2021: Cementa får fortsätta bryta kalk i Slite med hjälp av den nya lagen. Bolaget vill ha ett treårigt tillstånd, men regeringen sätter 31 december 2022 som slutdatum.

I slutet av 2021 och början av 2022 överklagar miljöorganisationer som Greenpeace, Urbergsgruppen och Naturskyddsföreningen regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

19 april 2022: Cementa skickar in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att fortsätta bryta kalk i ytterligare fyra år.

9 juni 2022: Regeringen ger en utredare i uppdrag att kartlägga bland annat hur regeringen kan få möjlighet att besluta om tillfälligt tillstånd enligt miljöbalken för samhällsviktig verksamhet.

December 2022: Mark- och miljödomstolen väntas fatta beslut om Cementas ansökan.