När Cementas ansökan om förlängt tillstånd för kalkbrytning avslogs förra sommaren larmade fack, arbetsgivare och branschorganisationer om kris för byggindustrin och mängder av förlorade arbetstillfällen.

Regeringen svarade med en tillfällig lagändring, så att Cementa kunde fortsätta bryta kalk med ett nytt tillstånd.

Men tillståndet går ut vid årsskiftet. Cementa har lämnat in en ny ansökan om att få bryta kalk i fyra år till.

I en debattartikel i Altinget varnar nu Sverigedemokraterna för ”en annalkande cementkatastrof” om Cementa får nej i mark- och miljödomstolen igen.

”Måste ändras omgående”

Sverigedemokraterna vill att regeringen omgående kallar till partiöverläggningar: ”Vi står återigen inför en juridisk prövning enligt den fyrkantiga miljöbalken”, skriver Mattias Bäckström Johansson, energi- och näringspolitisk talesperson, och Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson.

Situationen är inte löst. ”Klockan tickar”, skriver de.

Sverigedemokraterna föreslår bland annat förenklade tillståndsprocesser, att Sverige lägger sig på en miniminivå när EU-direktiv införs och att det blir en begränsning av antalet myndigheter som ett företag behöver ha kontakt med när det söker tillstånd.

I maj skrev Sverigedemokraternas företrädare i Altinget att ”processerna kring miljötillstånd omgående måste ändras för att det ska bli snabbare och mer effektivt att lösa den situation som nu Cementa står inför”.

”Myndigheter ska gynna näringsliv”

När Byggvärlden nyligen gjorde en genomgång av hur partierna vill lösa cementkrisen svarade Sverigedemokraterna att ”regelverket behöver revideras, tillståndsprocesserna effektiviseras och handläggningen kortas” och att myndigheter ”måste ges näringslivsgynnande uppdrag”.

Moderaterna, å sin sida, uppgav till Byggvärlden att de inte ser det som realistiskt att ersätta cementen från Cementa med andra material eller metoder.

Det är en lösning Miljöpartiet velat se. I stället vill Moderaterna ”korta tillståndsprövningen och begränsa antalet verksamheter som kräver tillståndsprövning”.

Dessutom behöver förutsägbarheten öka under tillståndsprocessen, enligt Moderaterna, så att det inte tillkommer krav eller att myndigheter överklagar varandras beslut.

Arbetet har sökt företrädare för Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har avböjt intervju.