Trots kraftig kritik från Lagrådet går nu regeringen vidare med en förlängning av Cementas tillstånd för kalkbrytning på Gotland.

Om förslaget går igenom riksdagen, vilket det verkar finnas en majoritet för, så innebär det att Cementa kan fortsätta bryta kalk i ytterligare åtta månader efter att det nuvarande tillståndet löper ut den sista oktober i år.

”Upp och ner”

– Det har varit lite upp och ner med alla beslut fram och tillbaka. Ibland har det varit nedstämt och ibland har vi sett ljus i tunneln, säger Kjell Wahlström, klubbordförande för IF Metall på Cementa.

Lagrådet invände bland annat emot att en tillfällig ändring av miljöbalken för ett enskilt företag inte är tillåtet. Vidare menade rådet att förslaget kunde skada tilltron till rättssystemet då det kan uppfattas som att regeringen blandar sig i ett enskilt rättsfall och ändrar en dom.

Men det håller inte regeringen med om.

”Inte korrigerat domstolen”

– Vi har inte korrigerat någon domstol. Domstolen har prövat Cementas långsiktiga verksamhet, men det här är en åtgärd för en kortare tidsperiod för att kunna överbrygga och klara av en väldigt svår situation som skulle kunna påverka Sverige väldigt allvarligt, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) till Dagens Nyheter.

Enligt regeringen har man justerat förslaget efter Lagrådets synpunkter.

Nu arbetar Cementa med två parallella tillståndsprocesser, en långsiktigt med en omfattande miljökonsekvensbeskrivning, och en på kort sikt medan man jobbar med den långsiktiga.

– En fullständig prövning kan ju ta upp till fem år, så då söker man ett kortare tillstånd medan man jobbar med det långsiktiga, säger Kjell Wahlström.

”Känslan är att det kommer lösa sig”

Det var efter att Mark- och miljööverdomstolen sagt nej till Cementas ansökan om nytt tillstånd, på grund av en bristfällig miljökonsekvensbeskrivning, som regeringen agerade.

Domstolens besked kom i början av juli, bara några månader innan det nuvarande tillståndet löper ut. Efter en snabb utredning av konsekvenserna kom regeringen fram till att många branscher skulle drabbas hårt av ett stopp i cementtillverkningen på Gotland, som står för cirka 60 procent av den inhemska produktionen. 

Även fack och företag inom bygg, infrastruktur och gruvnäringen varnade för omfattande konsekvenser med produktionsstopp och stora varsel som följd.

– Men nu är känslan att det kommer att lösa sig till slut, även om det är lite upp och ner längs vägen, säger Kjell Wahlström.