REPLIK. Anders Schröder lyfter i sin essä kritiska perspektiv på effektiv altruism, en internationell rörelse som syftar till att göra världen bättre så effektivt som möjligt.

Vi på Effektiv Altruism Sverige håller med Schröder om att alla som engagerar sig för att göra världen bättre förtjänar uppskattning och vi välkomnar hans perspektiv, då vi tror att ett kritiskt förhållningssätt är ett av de viktigaste verktygen för att lyckas.

Vi delar dock inte den bild som Schröder ger av vad effektiv altruism är.

Effektiv altruism skulle kunna sammanfattas som ett försök att svara på frågan: Hur kan vi bäst bidra till en bättre värld? Utgångspunkten är inte ett specifikt problem som ska lösas eller någon specifik metod för att lösa dem.

I stället vill vi hålla oss öppna för olika möjliga prioriteringar, förstå vad som fungerar och ändra uppfattning om det visar sig att det vi tidigare trott var fel.

Effektiv altruism handlar om mer

I kontrast till Schröders essä vill vi förtydliga att effektiv altruism handlar om mycket mer än AI och teknikfrågor, och att aktivism och politisk reform har en viktig plats i rörelsen.

Organisationer som The Center for Alcohol Policy Solutions, Lead Exposure Elimination Project och Animal Ask arbetar alla för att förbättra världen genom politisk påverkan på olika områden.

Djurrättsaktivism har länge varit en viktig fråga inom effektiv altruism, som många engagerat sig i. Bland många initiativ stöttade av effektiv altruism kan nämnas The Humane League, som bedriver kampanjarbete och gräsrotsaktivism för att minska djurs lidande i köttindustrin.

De har under många år varit en av topprekommendationerna från Giving What We Can.

Som Schröder skriver är även artificiell intelligens, och möjliga framtidsscenarier där kraftfull artificiell intelligens skulle kunna hota mänsklighetens framtid, ett område som diskuteras inom effektiv altruism.

Detta kan framstå som märkligt, och det är möjligt att de som varnar för sådana risker är helt fel ute – men det skulle också kunna vara så att de har rätt. Teknikens utveckling innebär att vi beträder ny mark och då kan det vara klokt att gå försiktigt fram.

Få jobbar med AI-risk

Samtidigt är det fortfarande bara några hundra personer i hela världen som arbetar med AI-risk, och inom effektiv altruism väsentligt fler som arbetar med andra framtidsrisker som exempelvis pandemier, klimatförändringar och kärnvapen.

Om vi i stället tittar på vad personer som är aktiva inom effektiv altruism donerar pengar till så går en majoritet av pengarna till global hälsa och insatser för att minska djurs lidande.

Det kan också vara värt att påminna sig om att andra områden som i dagsläget är ganska okontroversiella för inte länge sedan uppfattades som spekulativa eller orimliga.

Den som varnade för klimatförändringar på 70-talet möttes också med skepsis, och en av frontfigurerna inom effektiv altruism, Will MacAskill, skriver i sin senaste bok om hur han blev utskrattad när han förespråkade förbättrad pandemiberedskap på en middag med beslutsfattare i Skottland 2017.

Att någonting verkar konstigt är inte i sig ett argument för att avfärda det.

Sitter inte på svaren

Effektiv altruism är en ung och snabbt växande rörelse. Vi tror inte att vi sitter på svaren, utan att frågan om hur vi tillsammans kan förbättra världen så mycket som möjligt kräver många röster.

Vi välkomnar fortsatt input från Schröder och andra som vill engagera sig i diskussionen.

Vårt mål är en bättre värld och vi vill lära oss allt vi kan för att kunna göra skillnad på ett så effektivt sätt som möjligt.