– Det är klart att jag var misstänksam och undrade vad som skulle hända, säger vårdbiträdet Stine Christophersen i tingsrätten.

Hon pratar om mötet som hennes arbetsgivare Attendo kallade henne till sommaren 2020.

Hon säger att hon gick dit för att hon inte ville missa en chans att framföra sina synpunkter på hur smittskyddet brustit när covid spreds på äldreboendet. Men att hon samtidigt var orolig för sin anställning – och därför spelade in samtalet.

I inspelningen, som under måndagsförmiddagen spelas upp i Attunda tingsrätt, hörs hur hon får en erinran, eller varning, och anklagas för att ha agerat illojalt.

Det sägs i mötet att illojalitet ytterst kan leda till att man mister anställningen.

”Försökte ta min yttrandefrihet”

–  Jag tycker absolut i högsta grad att de försöker ta ifrån mig min yttrandefrihet, säger Stine Christophersen om företagets agerande när hon vittnar i rätten.

Rättegången handlar om huruvida de tre chefer som var med på mötet bröt mot det lagstiftade meddelarskyddet när de lämnade erinran, vilket är åklagarens uppfattning.

Meddelarskyddet ger anställda i offentligt finansierad verksamhet rätt att vända sig till medier utan att utsättas för repressalier.

Kritiskt youtube-klipp

Sedan 2017 har lagen utvidgats till att gälla inte bara offentliganställda, utan även anställda hos privata utförare av offentligt finansierad vård, skola och omsorg – så som Attendo.

I maj 2020 publicerade Stine Christophersen först ett youtubeklipp där hon kritiserade smittskyddet i äldrevården.

– Människor har smittats och dött i massvis inne på svenska äldreboenden helt i onödan och det här pågår just nu, säger hon med blicken rakt in i kameran i klippet, som spelas upp i rätten.

I klippet säger hon att hon har lyft detta med chefer i flera veckor, men att ingen vill ta ansvar. Hon avslöjar inte vilket företag hon arbetar på.

Brister i smittskydd

Några veckor senare uttalade hon sig också i Expressen om sin stora frustration över brister i smittskyddet. Nu namngavs Attendo och det enskilda äldreboende där hon arbetade.

Stine Christophersen var mycket kritisk, bland annat mot att friska och smittade äldre inte hölls i sär tillräckligt.

Hon säger i domstolen att hon innan youtubefilmen och intervjun hade kontaktat cheferna med sina synpunkter.

– För att det inte hade någon effekt, svarar hon på varför hon sedan uttalade sig offentligt.

”Erinran berodde på klippet”

I rätten uppger chefernas försvarare att erinran berodde på youtube-klippet och på att Stine Christophersen där uppgav att en vd-sekreterare hade blockerat hennes nummer. Youtube-filmen som försvaret nu vill rikta fokus mot omfattas, till skillnad mot Expressen, inte av meddelarskyddet.

Vidare sägs att den HR-ansvarige som lämnade över erinran kastades in hastigt i ärendet och inte har uppfattningen att erinran utgjorde någon disciplinpåföljd.

– Erinran innebar inga men för Stine i den pågående anställningen, säger en av chefernas försvarare.

”Hade kunnat vara tydligare”

På mötet där Stine Christophersen fick sin erinran diskuteras dock uppgifterna från Expressen upprepade gånger.

I tingsrätten frågar åklagaren varför det inte tydliggjordes i mötet att erinran endast handlade om youtubeklippet, inte om hennes uttalanden i Expressen. Den då HR-ansvarige som lämnade erinran säger att även uppgifterna från Expressen var viktiga för företaget att få prata om, att de behövde ta del av dem för att kunna åtgärda eventuella brister.

– Men i efterhand hade jag kunnat vara tydligare.

I det inspelade samtalet uppmanas bland annat Stine Christophersen att gå via företagets presstjänst om hon vill prata med media.