Dyrare mat, bensin, el och bostadslån gör att många LO-medlemmar har svårt att få lönen att räcka.

Särskilt bensin och dieselpriserna är något medlemmarna pratar om, säger Sandra Särnholm, ordförande för GS-fackets klubb på Svenska Fönster i Edsbyn.

– Många av oss bor i skogen och måste ta bilen till jobbet. Även om de flesta samåker är det väldigt kostsamt. Man undrar: Vart bär det hän?

Inflationen är nu 9,8 procent, enligt den senaste statistiken från SCB. Siffran avser augusti i år jämfört med samma månad förra året.

Under samma period har lönerna bara höjts med omkring tre procent. Det gör att lönerna urholkas.

Barnskötare har 1 230 mindre

En barnskötare med genomsnittlig lön har 1 230 kronor mindre i plånboken varje månad nu än för ett år sedan, visar Arbetets beräkning (se räkneexemplet här under).

Då har ändå lönen före skatt stigit från 25 300 kronor i månaden till 26 059 kronor– samtidigt som skatten har sänkts med en dryg hundralapp i månaden.

För en snickare med genomsnittlig lön har köpkraften minskat med hela 1 700 kronor i månaden, trots en löneökning från 35 500 till 36 565 kronor före skatt, och trots att skatten alltså har sänkts.

– Hushåll med små marginaler, som ensamstående med barn, är de som drabbas hårdast av att reallönerna krymper, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

Vissa grupper påverkas mer

Att det mesta har blivit dyrare känner alla av, men en del grupper påverkas mer än andra.

– Under 2022 har de som bott i hyresrätt klarat sig bättre än småhusägare och bostadsrättshavare eftersom de inte påverkats av stigande räntor på samma sätt som de med bolån, säger Arturo Arques.

– Men risken är stor att fastighetsägarna kräver kompensation för stigande räntor och driftskostnader under 2023.

Så här vi räknat

Barnskötaren

Månadslön augusti 2021: 25 300 kronor före skatt, 19 615 kronor efter skatt.

Månadslön augusti 2022: 26 059 kronor före skatt, 20 307 kronor efter skatt.

Förändrad köpkraft efter inflation: Minus 1 230 kronor

(För att kunna köpa lika mycket i augusti 2022 som hon kunde köpa i augusti 2021 skulle barnskötaren behöva 21 537 kronor efter skatt, men hon får bara 20 307 kronor, dvs 1 230 kronor ”fattas” i lönekuvertet)

Snickare

Månadslön augusti 2021: 35 500 kronor före skatt, 26 714 kronor efter skatt.

Månadslön augusti 2022: 36 565 kronor före skatt, 27 632 kronor efter skatt.

Förändrad köpkraft efter inflation: Minus 1 700 kronor.

(För att kunna köpa lika mycket i augusti 2022 som han kunde köpa i augusti 2021 skulle snickaren behöva 29 332  kronor efter skatt, men han får bara 27 632 kronor, dvs 1 700 kronor ”fattas” i lönekuvertet)

Om beräkningen

Exemplet utgår från genomsnittliga månadslöner enligt SCB hösten 2021. Lönerna antas ha ökat med 3 procent från augusti 2021 till augusti 2022. Det ligger i linje med Medlingsinstitutets senaste rapport om löneutvecklingen till och med juni 2022, även om denna avser löneökningstakten från juni 2021 till juni 2022.

Inflationen var 9,8 procent i augusti enligt det vanligaste måttet på inflation, som kallas konsumentprisindex (KPI).

Skatten har beräknats enligt skattetabell 33.