Medlingsinstitutet presenterade i dag, tisdag den 30 augusti, en rapport om våra löner.

Snittlönen steg i juni med 3 procent jämfört med samma månad förra året.

– Löneökningstakten har tilltagit i flera privata tjänstebranscher som exempelvis IT och även i servicebranscher som handel och restaurang, medan vi ser en lugnare utveckling i övriga delar av ekonomin, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg i en kommentar.

Men de så kallade reallönerna, det vill säga den summa en person som lönearbetar får kvar i plånboken, sjönk däremot. Orsaken är den höga inflationen.

Minus 5,5 procent kvar

Konsumentpriser steg under juni med 8,5 procent. Så kvar i plånboken är minus 5,5 procent.

– Om man räknar in effekterna från boränteförändringar sjönk reallönen med 5,7 procent. Det är en kännbar urholkning av köpkraften som nu är nere på 2015 års nivå, säger Petter Hällberg.