I våras hade kvinnan en jobbintervju över telefon med en person på callcenterföretaget. Intervjun gick bra och hon erbjöds på stående fot en provanställning på sex månader.

Dagen efter fick hon ett anställningsavtal skickat till sig digitalt i form av en länk.

Kvinnan ville vara ärlig mot arbetsgivaren, och ringde därför upp personen hon blivit intervjuad av för att berätta att hon var gravid, men att hon inte såg några problem med att ta jobbet.

Hon tänkte vara föräldraledig i som mest två månader.

Ingen hörde av sig

Personen på callcenterföretaget bad att få återkomma senare under dagen, men hörde inte av sig.

Efter två dagar försökte kvinnan ringa, men utan att få något svar. Hon skickade också sms, men det fortsatte vara tyst från arbetsgivaren. Kvinnan upptäckte då att länken till anställningsavtalet hade slutat gälla.

En vecka efter att kvinnan haft jobbintervjun fick hon mejl från en annan person på företaget, som förklarade att bolaget valt att att gå vidare med andra sökande.

Kvinnan anmälde arbetsgivaren till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Bolaget: Medarbetares fel

Enligt callcenterföretagets yttrande till DO ser de allvarligt på anmälan.

Bolaget har gjort en egen utredning som visar att kvinnan blivit felbehandlad, och att det beror på en enskild medarbetare, missförstånd och avvikelser från företagets rekryteringsprocess.

En person i företaget tog beslutet att kvinnan inte var aktuell för anställningen eftersom hon skulle vara föräldraledig när arbetet startade.

Bolaget har haft kontakt med kvinnan efter att hon fick beskedet att hon inte var aktuell för tjänsten för att förklara vad som hänt och diskutera en möjlig anställning. Företaget har också bett om ursäkt.

Missgynnades på grund av kön

DO:s utredning visar att kvinnan missgynnats jämfört med andra sökande på grund av att hon som kvinna varit gravid.

DO bedömer därför att callcenterföretaget har överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som gäller för arbetsgivare.

Beslutet går inte att överklaga och är inte rättsligt bindande. Om kvinnan vill ha diskrimineringsersättning får hon själv väcka talan i tingsrätt.

Så gör DO om någon diskriminerats

När en person anmält diskriminering till DO kan myndigheten starta en utredning för att se om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen. Utredningen kan leda till ett tillsynsbeslut, eller så väljer DO att rättsligt företräda den som har diskriminerats.

Tillsynsbeslut: Ett beslut riktat mot verksamheten det gäller, som en arbetsgivare eller skola. Beslutet visar om DO anser att den har följt eller brutit mot diskrimineringslagen. Syftet är att verksamheten ska ändra regler och rutiner som kan göra att någon diskrimineras.

Stämningar: DO kan företräda diskriminerade personer i domstol och begära diskrimineringsersättning. Då begär DO först ersättning direkt av verksamheten. Säger den nej lämnar DO in en stämningsansökan till en domstol. Då driver DO målet, men domstolen fäller avgörandet som sedan är rättsligt bindande.