Hög inflation, som vi nu har i Sverige, minskar värdet på pengarna. Riksbankschefen Stefan Ingves konstaterar på en pressträff på tisdagsförmiddagen att det innebär att värdet på lönerna i praktiken sjunker.

– Det drabbar framför allt dem som har små marginaler, så i det avseendet är det angeläget att få ner inflationen, säger han.

För att bromsa utvecklingen har Riksbanken beslutat att höja styrräntan rekordmycket, med en hel procentenhet. Den landar då på 1,75 procent och ytterligare höjningar väntas under hösten.

”Risk att skada ekonomin”

Det betyder höjda boräntor för många hushåll. Men Stefan Ingves och Riksbanken anser att det skulle bli än mer smärtsamt för hushållen om inflationen fick ligga kvar på dagens nivå. 

LO:s chefsekonom Laura Hartman välkomnar däremot inte beskedet, utan säger i ett pressmeddelande att det är ett olyckligt beslut.

Hon pekar på att internationella energi- och livsmedelspriser i hög grad driver inflationen och säger att Riksbankens räntepolitik är ineffektiv i det läget.

– Risken är att räntevapnet skadar ekonomin och ökar arbetslösheten mer än den hjälper mot inflationen, säger hon.

Laura Hartman instämmer i att den höga inflationen är ett allvarligt bekymmer, särskilt för hushåll med små marginaler. Men i stället för kraftiga räntehöjningar skulle hon vilja se mer direkta åtgärder mot energipriserna.

”Inte bara energipriser”

Även Stefan Ingves säger att man får räkna med en ökad arbetslöshet framöver.

Han tonar däremot ned energiprisernas betydelse för inflationen något och betonar att flera faktorer har drivit på situationen.

– Energipriserna har självfallet en del i det här, men det är inte så att det är bara energipriserna utan även utan dem är inflationen hög.

Han säger att i stort sett alla priser i den svenska ekonomin stiger snabbt.

Nu ska lönerna förhandlas

Samtidigt som hushållen ska hantera prisökningarna och nu stigande räntor står Sverige på tröskeln till en avtalsrörelse där lönerna för en stor del av arbetsmarknaden ska förhandlas om.

På andra håll i Europa strejkar arbetare för att få lönehöjningar i nivå med kostnadshöjningarna, men i Sverige är tonläget ett annat. 

– Vi tror inte på nån idé om att kompensera för en hög inflation, sa Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall, tidigare i veckan till TT.

Han vill alltså inte väga in inflationen när man sätter industrins lönekrav, som brukar styra nivån för hela arbetsmarknaden.

– Om vi kräver kompensation för inflationen så blir det som en katt som jagar sin egen svans. Då får vi det som det var på 80-talet med hög inflation i fem år, dit vill vi inte igen, säger Veli-Pekka Säikkälä till TT.

Däremot säger både han och Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog att man i avtalsrörelsen måste tänka på de lägst avlönade som drabbas hårdast av inflationen.

Johan Ingelskog har tidigare sagt till Arbetet att Kommunal därför byter lönestrategi och fokuserar på att skydda dem som drabbas hårdast, snarare än på att höja lönerna för yrkesutbildad personal.