Många arbetstillfällen kan vara hotade på grund av de höga elpriserna varnar arbetsgivare. Lessebo pappersbruk bevakar till exempel timpriset för el för att bestämma när man kan hålla verksamheten i gång.

Nationalekonomen Lars Calmfors anser att det kan vara dags att damma av stödet för korttidspermitteringar för företag som måste dra ner på verksamheten på grund av elpriserna.

– Om man behöver dra ner verksamheten men ha kvar sysselsatta, då har vi stöden just för korttidsarbete som skulle kunna användas. Vi använde dem under pandemin i mycket hög grad och det här är också en situation då det skulle kunna vara lämpligt, säger Lars Calmfors.

Generösare regler under pandemin

Stödet kan betalas ut till i övrigt lönsamma företag som på grund av yttre orsaker, som de inte själva kan påverka, får problem med att hålla verksamheten i gång.

Det får heller inte handla om en strukturomvandling, att det handlar om en bransch som håller på att försvinna.

Under pandemin gjordes reglerna för korttidspermittering generösare. Nu är de höga energipriserna en sådan omständighet som skulle kunna kvalificera företag, anser Lars Calmfors.

– Det är förstås svårt att avgöra i vilken grad det här är temporärt och i vilken grad det är mer långsiktigt. Mer långsiktigt ska det ju ske en strukturomvandling med högre elpriser än tidigare, men vi tror väl ändå att situationen just nu är extrem.

”Högkostnadsskydd håller priserna uppe”

Lars Calmfors är däremot kritisk till många av de politiska partiernas utspel om högkostnadsskydd för elpriserna riktade till hushållen. Enligt honom kommer det bara innebära ännu högre elpriser.

– Högkostnadsskydd för hushållen förvärrar situationen för företagen genom att det håller uppe efterfrågan och därigenom också spotpriserna, säger Lars Calmfors.

Socialdemokraterna har ett förslag till högkostnadsskydd där även företagen ska få en viss kompensation. Det är något bättre enligt Lars Calmfors, men ändå inte bra.

– Det förslaget är bättre i den meningen. I den mån det är ett förslag, de tar ju upp att det ska gå till både företag och hushåll, men sedan är det oklart exakt hur det ska utformas. Man talar ju från Socialdemokraternas sida också om ett högkostnadsskydd. Det får man ändå uppfatta som att man vill sänka priset per kilowattimme.