Amerikanska företag använder både tillåtna och otillåtna metoder för att stoppa facket. 

Antifackliga konsulter får enligt lag inte ljuga om facket eller vad som händer om en arbetsplats organiserar sig fackligt. I stället försöker de så tvivel genom skrämselargument som ofta rör sig i en juridisk gråzon. 

Företag får heller inte diskriminera anställda som vill gå med i facket, ändå är trakasserier vanliga.  

Här är sju metoder som används för att krossa facket.

Sms-bombning

Inför en fackomröstning på Amazon i delstaten Alabama skickade företaget upp till fem sms till de anställda varje dag. Företaget beskrivs ofta som ”ett lag” eller ”en familj”. Facket beskrivs som en utomstående part som vill ”splittra”.

Propaganda på jobbet

I Alabama dekorerade Amazon också hela arbetsplatsen, inklusive personaltoaletterna, med antifackliga budskap. Facket utmålas som ett hot och konsulterna varnar för att arbetsplatsen kan tvingas stänga om facket får fäste.

Tvångsmöten

Företag håller obligatoriska möten där anställda matas med antifacklig information. Facken äger inte tillträde till arbetsplatserna innan de anställda har röstat ja till organisering och har svårt att bemöta anklagelserna. Vittnesmålen om lögner och otillåtna påtryckningar under tvångsmötena är många och USA:s president Joe Biden vill förbjuda dem. 

Trakasserier

När fackliga aktivister delade ut flygblad på Amazons parkering i New York svarade företaget med en polisanmälan för olaga intrång. Liknande historier är vanliga.

Illegala avsked

Starbucks avskedade sju anställda som var drivande i att starta en fackförening för att de släppt in en journalist på arbetsplatsen efter stängning. En domstol slog fast att det var ett svepskäl och dömde företaget att återanställa dem.

Höjda löner

Piska är inte det enda redskapet i den antifackliga verktygslådan. Företag höjer ofta lönerna på arbetsplatser som vill organisera sig i hopp om att de anställda ska känna att facket inte behövs och rösta nej.

Övervakning

Amazon har en egen underrättelseenhet. 2020 väckte företaget en kritikstorm när det annonserade efter en analytiker som skulle rapportera om ”den fara facklig organisering utgör för företaget”. En läckt instruktionsvideo visar också hur Amazonchefer tränas att känna igen ”varningstecken på facklig organisering”.

Miljarder till antifackliga konsulter

Företag skyltar ogärna med att de hyr in antifackliga konsulter och att hitta siffror på hur mycket arbetsgivare satsar på att krossa facket är svårt. Men det går, och det rör sig om stora summor. 

Konsulterna är tvungna att anmäla sina uppdrag till det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet. 2019 granskade den fackvänliga tankesmedjan Economic Policy Institute samtliga anmälningar. Resultatet visade att företag i USA årligen lägger runt 340 miljoner dollar, motsvarande 3,6 miljarder kronor, på antifackliga konsulter.

Den summan täcker bara konsulternas arvoden, inte företagens interna kostnader kostnaderna för exempelvis arbetstid och kampanjmaterial. 

Enbart Amazon lade närmare 46 miljoner på antifackliga konsulter under 2021, enligt en undersökning från nyhetssajten HuffPost.