Vi är inne i den sista veckan före valet och Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna försöker krampaktigt rättfärdiga sitt samarbete med Sverigedemokraterna. 

Speciellt efter att försvarsminister Peter Hultqvist pekat ut Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk och den tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg och den tidigare statsminister Stefan Löfven tillsammans klassat Sverigedemokraterna som ett hot mot demokratin på DN Debatt. 

Och självklart är dessa påpekanden helt riktiga. 

Att som L, M och KD inte vilja se SD:s hot mot demokratin vittnar om en total oförståelse för demokratins villkor. 

Journalister ska åsiktsregistreras

Det räcker nämligen inte för ett parti att delta i allmänna val för att det ska klassas som demokratiskt sinnat. Ett parti måste dessförinnan se till att respektera och försvara övriga demokratiska rättigheter, som organisationsfrihet, mötesfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet. 

Häri ligger demokratins absoluta grundval. Utan dessa friheter är allmänna val meningslösa. 

Och här fallerar Sverigedemokraterna grovt. 

Vi har inte bara sett SD:s hot mot organisationsfriheten i form av angrepp mot LO och fackliga organisationer, vi ser den ständigt gentemot organisationer inom andra samhällsområden, som hatet mot Pride och hatet mot samer och andra minoritetsgrupper. 

Vi har nyligen kunnat läsa tidningen Etc:s avslöjande om att Sverigedemokraterna bildat aktionsgruppen Avantgarde vars uppgift har varit att söka upp meningsmotståndare och trakassera dem. 

Lyssna på det igen: En grupp skapad av SD för att söka upp och trakassera meningsmotståndare. 

Det är inte att värna den demokratiska rättigheten om fri åsiktsbildning. Det är att kväsa den. 

Lokala Sverigedemokrater har lagt fram förslag på att journalister ska åsiktsregistreras. Och SD centralt kräver en översyn av och minskning av Public Service

Jimmie Åkessons tidigare stabschef Linus Bylund har vidare klassat Sveriges journalistkår som ”Nationens fiender”

Är det att respektera demokratins grundläggande krav på fri journalistik och fri åsiktsbildning?

Pratar inte längre om Ungern

Partiets hetsjakt mot public service som vänstervridet har varit mycket lyckad, så lyckad att SVT i ständig ängslan nu öppnar för ett ymnigt flöde av högerdebattörer så ingen ska tro att de är vänstervridna. 

I Ungern, som en stor del av SD:s ledning vid olika tillfällen angett som politiskt föregångsland, har det styrande högerradikala partiet Fidesz tagit över kontrollen av landets lagstiftning. 

Genom ett permanent undantagsdekret kan partiet självsvåldigt stifta lagar helt vid sidan av det ungerska parlamentet. 

Sedan 2020 klassas Ungern inte längre som en demokrati i Göteborgs universitets stora sammanställning över demokratiindikatorer för världens länder. 

Men visst har Ungern allmänna val. 

När det styrande partiet reducerat övriga demokratiska rättigheter och friheter till ett minimum är allmänna val inget hot mot partiets fortsatta maktinnehav. 

Sverigedemokraternas vill i dag inte längre så gärna prata om Ungern. Att öppet hylla ett högerauktoritärt styre i stället för ett demokratiskt styre kan väcka ogillande, eller som Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof uttryckte det

”Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss efter den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.” 

Till och med Nordkorea har val

Det här är en strategi som auktoritära ledare världen över har använt under lång tid. Man har behållit chimären av allmänna val samtidigt som övriga demokratiska rättigheter monterats ned.  

I Uganda sitter till exempel Yoweri Museveni som vald president sedan 1986. Han låter sig väljas om vart femte år i allmänna val. 

I Syrien sitter president al-Assad sedan 22 år tillbaka. I det senaste allmänna valet, efter att al-Assad tillsammans med Ryssland bombat den arabiska våren till ruiner, fick han drygt 95 procent av rösterna i ett val med 85 procents valdeltagande. 

Är Syrien då en demokrati? 

Även Vladimir Putin väljs om då och då. Att han vinner valen är det ingen som längre tvivlar på. 

Till och med Nordkorea påstår sig ha allmänna val. I senaste valet fick den sittande regeringen 99,97 procent av rösterna. 

Nu kan man ju i och för sig undra vilka de övriga 0,03 % som inte röstade på Kim Jong-Un var och vad som hände med dem men valet som sådant skiljer sig inte mycket från val i Uganda eller i Syrien. 

Demokratiska stater kan inte mätas i förekomsten av allmänna val. Allmänna val kan vilken diktator som helst genomföra. 

Och inte heller partiers inställning till demokrati kan klassas utifrån ett ja till allmänna val. 

Demokrati måste i stället mätas i synen på övriga demokratiska rättigheter, organisationsfrihet, mötesfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. 

Och dessa demokratiska rättigheter har Sverigedemokraterna aldrig haft någon avsikt att respektera.